„postępowe” ruchy a mordy zastraszanie grabieże ogłupianie Archiwum