X Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych


X Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych

Rynek Główny- Bazylika Mariacka

5 listopada 2023 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 8-1.jpg Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 9.jpg Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 11-1.jpg Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 3-1.jpg Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 12.jpg   Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 13.jpg Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 15.jpg  

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.