Zdrada w Sodomie!

Dante and Virgil meet the Sodomites. From Dante’s “Divina Commedia”, Cantica del Inferno. Ms.597/1424,folio 113.Italian,first half 14th.

 

Do zdrady doszło w samym centrum demokracji, na Agorze, w samo południe… Może z tą „Agorą” to lekka przesada i powinienem bardziej precyzyjnie umiejscawiając zdradę, napisać: pod zwykłą budką. Tam owa wieść rozeszła się lotem błyskawicy wśród będących pieprzem i perzem tej ziemi czytelników spod budki z „Gazetą Wyborczą”.

Impreza z udziałem męskiej prostytutki odbyła się w mieszkaniu służbowym jednego z księży, a wyszła na jaw, bo wynajęta prostytutka źle się poczuła – opisała sprawę obeznana w rzeczach budzących zgorszenie wzmiankowana gazeta, nie odmawiając sobie podania z nieukrywanym namaszczeniem nazwy bazyliki. Bardziej spostrzegawczy mogą zauważyć, że redaktor opisujący popełnił dwa ciężkie przewinienia. Są to figurujące w spisie grzechów głównych lewicowej poprawności: homofobia oraz qrwofobia. Ta ostatnia z powodu użycia zakazanego ostatnio określenia „prostytutka”. Właśnie na tym polega światopoglądowa zdrada. Dlaczego „gazeta żydowska” nie potraktowała tego wydarzenia jako przejawu pozytywnej zmiany wśród duchownych katolickich, pozostaje zagadką.

Biblia nazywa grzech sodomski „obrzydliwością i „zboczeniem”. A jak to opisała gazeta? W opisie wydarzenia trudno się doszukać krzty empatii. Najgorszy jest jednak brak poparcia. Czyżby dotychczasowa linia ideologiczna nagle uległa zmianie i księża nie mają już prawa walczyć z celibatem w duchu wybranej przez siebie degeneracji? Inni mogą, a księża nie? Co z ideą kościoła otwartego na homoseksualizm i zaplanowaną „na potem” pedofilią? Czy to nie pachnie dyskryminacją i wykluczeniem? Czy taki przejaw braku tolerancji nie jest zaczątkiem braku demokracji? Oj, przydałyby się szkolenia w lokalnych oddziałach GW.

A teraz czas na moją opinię. Jestem za natychmiastowym wydaleniem tych osobników ze stanu kapłańskiego.

O sprawie w sposób poważny napisał Ks. Isakowicz-Zaleski.

Grzegorz Kaszak przez tuszowanie serii homo-skandali pogrąża diecezję sosnowiecką w szambie. Niszczy też trud #JanPawełII i Adama Śmigielskiego, 1-szego bpa sosnowieckiego. Obowiązkiem  @Abp_Gadecki i @AbpJedraszewski jest więc interweniować u @Pontifex_pl

Seria homoskandali w diecezji sosnowieckiej. Ks. Isakowicz-Zaleski stanowczo o bezczynności biskupa

___________________________________________________________________________

Grzech sodomski: Między Tradycją a homo-interpretacją. Co wybierze Synod?

…papież św. Pius X w swoim Katechizmie z 1910 r. umieścił sodomię na drugim miejscu, po umyślnym zabójstwie, wśród grzechów wołających o pomstę do niebaO grzechach tych – wyjaśnia Katechizm – mówi się, że wołają o pomstę do nieba, ponieważ tak uczy Duch Święty i ponieważ ich niegodziwość jest tak wielka i tak oczywista, że skłaniają Boga, by wymierzał za nie najsurowsze kary.

Inną wypowiedzią Magisterium, zasługującą na uwagę, jest wypowiedź Świętego Oficjum z 24 września 1665 roku. W dekrecie V czytamy, iż zniewieściałość, sodomia i bestialstwo (zoofilia) – to są występki najniższego rodzaju.

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne