‘Umysł zobowiązany względem prawdy’ czyli kogo wybrać – ks. prof. Tadeusz Guz

Wszystkie kryteria, które dla każdego ochrzczonego człowieka, w sferze społecznej, politycznej, państwowej, są najważniejsze, można podzielić na dwie grupy.

Pierwsze kryterium, to kryterium natury, czyli stanowiące to wszystko, co dany kandydat na posła i senatora reprezentuje sobą, czyli czy jego umysł jest zobowiązany względem prawdy. Dlatego, że dla rozstrzygnięć w państwie, kierowanie się posła i senatora prawdą, to jest podstawowy wyznacznik racjonalności, czyli każdy poseł i senator RP powinien być rozumnym człowiekiem, ponieważ posiada władzę rozumu i w związku z tym w wypełnianiu swojej misji poselskiej i senatorskiej powinien kierować się zawsze rozumem. W pierwszym rzędzie. To zresztą dotyczy nie tylko polityków, czyli w tym przypadku posłów i senatorów RP, lecz każdego człowieka. Każdy człowiek, jako człowiek, jest w sensie natury istotą rozumną. I w związku z tym w całej rozciągłości swojego życia, także w polityce czy kierowaniu państwem, w sprawowaniu władzy ustawodawczej, powinien kierować się rozumem.

(…)

Drugi wymiar rozumu, czyli życia naszego rozumowego w Polsce, obejmuje wymiar prawno moralny, czyli prawość rozumu polityka polega na tym, że każdy polityk, jako polityk wybiera dobro, czyli wybiera dobro państwowe, wybiera dobro obywateli, dobro każdego człowieka.

(…)

A zatem, to bardzo łatwo sprawdzić, kto jest za prawdą o Polsce i kto jest za dobrem wszystkich Polaków.

−∗−

Kryteria jakimi powinniśmy się kierować – ks. prof. Tadeusz Guz

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!