‘Wywyższony nad ziemię, przyciągnę do siebie wszystko’ – ks. prof. Stanisław Koczwara

Jak olej z balsamu otrzymuje się wskutek nacięcia kory drzewa, z którego on wypływa, tak samo na Kalwarii wskutek nacięcia kory człowieczeństwa, kryjącego bóstwo Chrystusa, z Jego Ran wypłynęło nawrócenie świata.
A ja, gdy będę wywyższony nad ziemię, przyciągnę do siebie wszystko.’
Jak wonność balsamu jest jedyna i przewyższa inne zapachy, tak Syn Boży, stawszy się człowiekiem, posiadał woń najdoskonalszą, do której podążają miliony dusz, zostawiając wszystkie inne wonności tego świata.

−∗−

Woda chrzcielna – ks. prof. Stanisław Koczwara

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!