Cenzura na Gołębiej zastąpiła skutecznie cenzurę na Mysiej !

Herbert
Cenzura na Gołębiej zastąpiła skutecznie cenzurę na Mysiej !

Moja Pamięć Uniwersytetu

aby oczyszczenie pamięci o uniwersytecie (UJ) nie było doskonałe

Na UJ realizowany jest projekt naukowy „Pamięć Uniwersytetu” zainicjowany w styczniu 2010 r. http://www.archiwum.uj.edu.pl/projekty-auj/pamiec-uniwersytetu

Czytamy: „Istotą projektu jest przeprowadzanie i utrwalanie przy użyciu kamer filmowych wspomnień Profesorów, Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zebrane, a następnie zmontowane materiały dają zindywidualizowane świadectwo czasów, w których żyli i tworzyli nasi Rozmówcy, upamiętniają ich działalność i dokonania naukowe, a zarazem składają się na szczególny rodzaj „pamięci zbiorowej”, konstytuującej naszą społeczność uniwersytecką.

Przeprowadzone i zarejestrowane wywiady składają się na jedyny w swoim rodzaju multimedialny materiał źródłowy do dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauki polskiej w XX i XXI wieku….”

Na stronie zamieszczono do tej pory 24 wywiady, choć przeprowadzono ich więcej, także ze mną – byłym pracownikiem naukowym UJ, który dał zindywidualizowane świadectwo czasów, w których żył i tworzył.

Mimo, że wywiad ( ok. 6 godz nagrań) był przeprowadzony przed kilku laty (chyba 2012 r. ) do tej pory ani jedna minuta mojego świadectwa czasów nie znalazła się na stronach UJ.

Czyżby rozmowa była niecenzuralna ?

Czy może ten materiał podważa oficjalną wersję dziejów UJ i dlatego jest niewygodny ?

Na 600 rocznicę odnowienia UJ w 2000 r. wydano opracowania tych dziejów, które na ostatnim odcinku nijak się mają do stanu faktycznego, a mimo to są rozpowszechniane do dnia dzisiejszego. [ Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego – https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/ ]

Rozmowy z bohaterami tego zakłamywania historii znajdują się na stronie UJ, a świadectwa odmienne nie mają takiego prawa ? Kompromitacja uniwersytetu – kompletna.

Cenzurowanie świadectw odmiennych od obowiązujących to zaprzeczenie funkcji uniwersytetu, abdykacji z kategorycznego imperatywu – poszukiwania prawdy !

Obecny uniwersytet- wzorcowy dla innych – poszukiwać prawdy nie ma zamiaru. Wręcz jej nienawidzi.

Skutecznie zastępuje urząd cenzury mieszczący się w czasach PRLu na Mysiej (w Warszawie, tuż obok KC !) . Dziś taki urząd (choć nieformalny) funkcjonuje na Gołębiej (w Krakowie) i odnosi sukcesy !

Staram się swoją działalnością te sukcesy jednak osłabić, tak aby czyszczenie pamięci o uniwersytecie nie było doskonałe. [https://blogjw.wordpress.com/tag/uj/, https://lustronauki.wordpress.com/tag/uj/]

Rozmowę przeprowadzaną w ramach programu „Pamięć Uniwersytetu” częściowo rejestrowałem niezależnie, na małym dyktafonie i ostatnio te nagrania odnalazłem (daty rejestracji nie jestem pewien – 2012 ? , bo data na dyktafonie mogła być inna – w każdym razie nie była to rejestracja wcześniejsza od roku 2010).

W kilku fragmentach postaram się ją upublicznić, aby coś dodać do „pamięci zbiorowej”, ‚konstytuującej naszą społeczność uniwersytecką’.

Może znajdzie się ktoś zainteresowany prawdą odmienną od obowiązującej na UJ ?


Moja pamięć uniwersytetu – Józef Wieczorek:Reaktywacja studiów geologicznych na UJ

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.