Lewica i prawica.

Ze złego założenia zawsze powstają złe dowody.

Poprzez ZŁE założenie-porównanie lewicy i prawicy do nóg ludzkich, spłodziłeś Piotrze FAŁSZYWĄ tezę (http://www.ekspedyt.org/piotr/2013/02/22/5884_o-smiesznosci-demokracji-przedstawicielskiej-az-zal-sciska-cztery-litery.html ) – że NORMALNE jest gdy lewica i prawica idzie RAZEM, nie walcząc ze sobą, nie kłócąc się o principia!

Prawidłowym założeniem jest porównanie lewicy do komórek  rakowych, a prawicę do zdrowych komórek broniących istnienia jednostki ludzkiej. Lewica (czytaj komórki rakowe), zawsze dąży do zniszczenia zdrowych komórek, a tym samym narodów. To jest CEL lewicy: nie ma wolnych, zdrowych moralnie, jednostek ludzkich – jest masa ludzka, gdzie człowieka definiuje się poprzez statystykę (milion jednostek podzielony przez liczbę milion).

Lewica i prawica, są to zbiory rozłączne, tak jak prawy rów drogi i lewy rów drogi. Gdy rowy się połączą, to już nie ma drogi!

Powstaje jednak pytanie, dlaczego w masie ziaren, które tworzą drogę, jest tak dużo ziaren wartościujących lewicowo, które absolutnie nie uważają się za lewicę. To jest MASA, która jest zarażona ideologią, którą łączy spoiwo, trwale łączy, mocno łączy – tym spoiwem jest STRACH o własne mizerne wegetowanie. Masa nie chce dopuścić do swojej świadomości, że praprzyczyną ich ubóstwa, jest utrata moralnego fundamentu i wiary w Chrystusa, spowodowane działaniami lewicowych antykatolickich mediów.

Kto głosi, że lewica i prawica powinna iść razem w celu budowania szczęśliwej Ojczyzny (jak nogi człowieka)….bredzi!!!! Lewica i prawica łączy się czasami: gdy mamy wojnę, gdy jest jasno określony agresor, tylko po to by pokonać agresora. Po wygranej wojnie lewica jak zwykle (wszak są to komórki rakowe) morduje w kazamatach działaczy prawicowych … mając pełną gębę frazesów, nic nas nie różni, nie ma raka, nie ma zdrowych komórek.

O autorze: thot

Antysocjalista! Stary człowiek, ale myślący i działający.