„Przemiana w sztuce czyni przemianę w Rzeczypospolitej” Archiwum