polityczna głupkowatość(poprawność) Archiwum

  • Zgodnie z linią polityczną rządzącej opcji, trwają prace legislacyjne nad prawną ochroną kolejnych orientacji. Międzynarodowe konwencje przeciw przemocy nakładają obowiązek na władze państwowe penalizowania zachowań dyskryminacyjnych. Aby wyeliminować zachowania i […]

    Z frontu walki o tolerancję

    Zgodnie z linią polityczną rządzącej opcji, trwają prace legislacyjne nad prawną ochroną kolejnych orientacji. Międzynarodowe konwencje przeciw przemocy nakładają obowiązek na władze państwowe penalizowania zachowań dyskryminacyjnych. Aby wyeliminować zachowania i […]