Z frontu walki o tolerancję

Zgodnie z linią polityczną rządzącej opcji, trwają prace legislacyjne nad prawną ochroną kolejnych orientacji. Międzynarodowe konwencje przeciw przemocy nakładają obowiązek na władze państwowe penalizowania zachowań dyskryminacyjnych.

Aby wyeliminować zachowania i treści dyskryminacyjne, należy określić definicję i źródło ich występowania. Zanim przytoczę inkryminowane treści, przypominam definicję molestowania moralnego.

Molestowanie moralne – każde niepożądane zachowanie o charakterze nacisku moralnego wobec osób niemoralnych lub odnoszące się do manifestowanego światopoglądu, sprzecznego z moralnością opartą na normach etycznych.

Skutkiem molestowania moralnego jest naruszenie godności tych osób, w szczególności przez stworzenie wobec nich zastraszającej, wrogiej, poniżającej lub uwłaczającej atmosfery.

W Polsce molestowania najczęściej dokonuje Kościół katolicki i jego wyznawcy. Niejednokrotnie czynu tego dokonują również grupy agresywnych patriotów. W przeszłości, w czasach szalejącej nietolerancji dokonywały tego instytucje typu sądy i policja.

Treści dyskryminacyjne

A oto treści dyskryminacyjne w formie pojedynczych słów i wyrażeń, odnoszące się do osób o orientacji złodziejskiej, które zgodnie z zaleceniami powinny zniknąć z języka potocznego.

Złodziej, aferzysta, politycy to złodzieje, geszefciarz, lewak, precz z komuną, rządząca sitwa.

Treści nie zalecane. Są to treści złośliwe, stwarzające „uwłaczającą atmosferę”.

kradnący inaczej, lepkie rączki, kręcić lody, lewizna.

Przykład treści uwłaczających i godzących w orientację moralną lub w myślących inaczej w formie haseł i wierszyków:

Kłamstwa Michnika wyrzuć do śmietnika, 2+2=4,  targowica lub w rodzaju starych haseł typu: Tylko idiota głosuje na PO i Palikota,

Nie jestem już żaden smarkacz/Nie nazywam Polski Ojczyzną/Dla mnie najlepszą jest miarka/Geszeftu w sojuszu z lewizną.

Pomimo występującej powszechnie mowy nienawiści, ostatnie badania nad dyskryminacją osób o innej orientacji moralnej wykazały tolerancję na poziomie mieszczącym się w unijnym standardzie. Z tego powodu nie ma potrzeby tworzenia parytetów, ponieważ wymieniona orientacja jest reprezentowana wśród klasy politycznej w stopniu zadowalającym. Prawdopodobnie ma to związek z lekkością obyczajów wśród wyborców danej partii.

Osoby o innej orientacji moralnej, myślące inaczej, czyli mające inną orientację polityczną, np. złodziejską, zostały decyzją Towarzystwa Agnostycznego wykreślone z grupy osób cierpiących na zaburzenia sumienia, a tym samym wyłączone z grupy osób zdemoralizowanych.

Istniejący zapis prawny zakazujący dyskryminacji ze względu na przekonania, poglądy polityczne, orientację, wyznanie lub bezwyznaniowość, umożliwia łączenie się w związki partnerskie (złodziejskie) lub wieloosobowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w okresie jednej lub wielu kadencji.

Cdn.

______________________

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne