George Soros o Europie na skraju załamania Archiwum

  • Tłumaczenie wywiadu z Sorosem przeprowadzonego przez Gregora Petera Schmitza ukazało się 23.01.2016 w Magazynie Światecznym “Gazety Wyborczej” {TUTAJ}. Angielski oryginał zatytułowany “The EU Is on the Verge of Collapse”—An Interview” […]

    George Soros o Europie na skraju załamania

    Tłumaczenie wywiadu z Sorosem przeprowadzonego przez Gregora Petera Schmitza ukazało się 23.01.2016 w Magazynie Światecznym “Gazety Wyborczej” {TUTAJ}. Angielski oryginał zatytułowany “The EU Is on the Verge of Collapse”—An Interview” […]