„Rewolucja największym zagrożeniem dla cywilizacji chrześcijańskiej” – ks. prof. Tadeusz Guz

W rewolucji, w sensie metafizycznej pra-racji, należy się w świetle Objawionej Prawdy, dopatrywać i znajdować, w czynie nieprawym, nieświętym, niegodziwym – Anioła Światłości. Ducha, który został powołany przez Boga Stwórcę na księcia wszystkich stworzonych duchów. I to jest ta metafizyczna pra-racja wszelkich rewolucji. I mogę już powiedzieć, nieodczytując tego wniosku końcowego, że po przeanalizowaniu przeze mnie, w ciągu 35 lat mojej działalności filozoficznej, najważniejszych rewolucji świata, wszystkie one expressis verbis mają bezpośrednie łącze do pra-racji metafizycznej Zła, czyli do Szatana.

−∗−

Zgodnie z programem XXII Sympozjum Tarnogórskiego, wykład pt. „Rewolucja największym zagrożeniem dla cywilizacji chrześcijańskiej” wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz, teolog, filozof, kierownik Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i prodziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Pełny tekst wykładu zostanie zamieszczony w książce „Kontrrewolucja!, czyli o potrzebie działania”, której wydanie planowane jest na marzec 2024r.

XXII Sympozjum Tarnogórskie – wykład – ks. prof. Tadeusz Guz

 

Pozostałe wystąpienia prelegentów można znaleźć tutaj.

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!