„Szumowiny azylowe” czyli jak chronić charakter i przyszłość kraju

Netanjahu wyraził zaniepokojenie rosnącą populacją Afryki i stojącymi przed nią wyzwaniami gospodarczymi, co może potencjalnie doprowadzić do kolejnej fali migracji. Aby temu zaradzić, ujawnił, że niedawno zlecił budowę płotu wschodniego. Podkreślił konieczność ochrony tożsamości Izraela jako kraju żydowskiego i demokratycznego”.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

 

Netanjahu o zamieszkach w Tel Awiwie: Nielegalni uchodźcy z Afryki stanowią bezpośrednie zagrożenie dla charakteru i przyszłości Izraela (wideo)

Erytrejscy uczestnicy zamieszek w Tel Awiwie używali pałek, rzucali kamieniami i wymachiwali nożami, co zmusiło policję do użycia ostrej amunicji, w wyniku czego ponad 135 osób zostało rannych, w tym około 30 funkcjonariuszy policji, oraz zatrzymano co najmniej 39 osób.

W Tel Awiwie wybuchły gwałtowne protesty, gdy setki Erytrejczyków ubiegających się o azyl zaatakowały izraelską policję podczas demonstracji przeciwko wydarzeniu zorganizowanemu przez Ambasadę Erytrei. W wyniku konfrontacji ponad 150 osób, w tym 27 policjantów, zostało rannych w mieście, które już boryka się z napięciami między osobami ubiegającymi się o azyl a mieszkańcami.

 

Starcia rozpoczęły się, gdy osoby ubiegające się o azyl z Erytrei, które sprzeciwiają się represyjnemu reżimowi w tym kraju, zebrały się w południowym Tel Awiwie, aby zaprotestować przeciwko wydarzeniu organizowanemu przez ambasadę Erytrei. Jednocześnie na tym samym obszarze zgromadzili się działacze proreżimowi, tworząc napiętą atmosferę. Każda ze stron założyła czerwone lub niebieskie koszulki (przeciwnicy reżimu), co oznaczało ich poparcie lub sprzeciw wobec reżimu, przydając zamieszkom podobieństwa do wydarzenia sportowego.

 

Izraelska policja wyposażona w sprzęt bojowy i jeżdżąca konno próbowała stłumić zamieszki. Mimo to ich próby spotkały się z determinacją protestujących, którym udało się przełamać barykady, rzucając w policję kawałkami chodnika, bateriami czy kamieniami. W oświadczeniu policja podkreśliła powagę sytuacji, stwierdzając, że w obawie o swoje życie policjanci uciekali się do strzelania do uczestników zamieszek ostrą amunicją.

Organy ścigania poinformowały o aresztowaniu 39 podejrzanych pod zarzutem napaści na funkcjonariuszy policji i rzucania w nich różnymi przedmiotami. Niepokojące jest to, że u niektórych z zatrzymanych znaleziono broń, bomby gazowe do samoobrony i paralizatory elektryczne, co podkreśla powagę sytuacji i możliwość poważnej eskalacji.

Przemoc w Tel Awiwie odzwierciedla podobne protesty na całym świecie, gdy Erytrea obchodziła 30. rocznicę niepodległości, a diaspora erytrejska w Europie i Ameryce Północnej organizowała festiwale. Rząd Erytrei, znany ze swoich represji, nazwał antyrządowych protestujących „szumowinami azylowymi”.

Erytrejczycy stanowią większość z ponad 30 000 afrykańskich osób ubiegających się o azyl w Izraelu. Uciekli ze swojej ojczyzny, często nazywanej „Koreą Północną Afryki”, aby uniknąć przymusowego dożywotniego poboru do wojska w warunkach przypominających niewolnictwo. W Erytrei brakuje wyborów, wolnych mediów, narzuca się wizy wyjazdowe, a wielu młodych ludzi odbywa bezterminową służbę wojskową.

W kraju tym panuje jedna z najgorszych na świecie sytuacji w zakresie praw człowieka, co sprawia, że ​​powrót osób ubiegających się o azyl jest niebezpieczny.

W Izraelu przyszłość tych osób ubiegających się o azyl jest niepewna, ponieważ rząd podejmuje próby ich deportacji. Mimo to wielu znalazło taki stopień wolności i możliwości protestowania, jakiego nigdy nie doświadczyli w Erytrei.

Premier Netanjahu potępia „nielegalnych imigrantów z Afryki”

Po gwałtownych zamieszkach w Tel Awiwie premier Benjamin Netanjahu w niedzielę przed wejściem na pokład samolotu lecącego na Cypr odniósł się do chaotycznych wydarzeń, potępiając je jako „faktyczne zagrożenie dla charakteru i przyszłości Izraela jako państwa żydowskiego i demokratycznego”. Netanjahu podkreślił dwutorowe podejście swojego rządu do rozwiązania tej kwestii, wyjaśniając: „Pierwszą rzeczą było zbudowanie zapory powstrzymującej masową migrację. Drugim było rozprawienie się z imigrantami, którzy napłynęli do kraju. Jeśli chodzi o zaporę, zwrócił uwagę na budowę płotu na granicy egipskiej, który – według ostrożnych szacunków – skutecznie zatrzymał ponad milion imigrantów. Netanjahu wyraził zaniepokojenie rosnącą populacją Afryki i stojącymi przed nią wyzwaniami gospodarczymi, co może potencjalnie doprowadzić do kolejnej fali migracji. Aby temu zaradzić, ujawnił, że niedawno zlecił budowę płotu wschodniego. Podkreślił konieczność ochrony tożsamości Izraela jako kraju żydowskiego i demokratycznego”.

Netanjahu omówił kwestię tych, którzy już przybyli do Izraela, stwierdzając: „Jeśli chodzi o tych, którzy już przybyli, to jest to kilkadziesiąt tysięcy. Deportowaliśmy 12 tysięcy. Nie zrobiliśmy tego, co moim zdaniem spowodowałoby katastrofę, gdybyśmy się na to zgodzili, a tym była propozycja ONZ, zgodnie z którą obywatelstwo otrzymałoby 16 tysięcy uchodźców. Stworzyłoby to ogromny magnes pociągający miliony Afrykanów do prób przedostania się do Izraela, co by nas zdestabilizowało. To nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest rozmyślne usuwanie ich lub jakieś inne środki. Niestety, sąd nie zatwierdził pięciu takich kroków, w tym niedawnej ustawy o depozytach [Deposits Law]. Mam nadzieję, że nam się to uda”.

Netanjahu zakończył stwierdzeniem: „To, co wydarzyło się wczoraj w Tel Awiwie, to przekroczenie czerwonej linii. Przede wszystkim życzę pełnego powrotu do zdrowia kontuzjowanym funkcjonariuszom. Dziś podczas powołanego przeze mnie specjalnego posiedzenia komisji ministerialnej wnioskowaliśmy o kilka szybkich kroków, w tym o deportację tysiąca zwolenników reżimu (erytrejskiego), którzy brali udział w tych zamieszkach. Oczywiście nie mają żadnych praw do roszczeń jako uchodźcy. Popierają ten reżim. Jeśli tak bardzo wspierają ten reżim, dobrze byłoby, gdyby wrócili do swojego kraju”.

Wsparcie dla Policji

Zastępca burmistrza Tel Awiwu Haim Goren odpowiedzialny za bezpieczeństwo wyraził swoje zaangażowanie w wydalenie uczestników zamieszek z miasta, podkreślając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom w Tel Awiwie.

Komisarz izraelskiej policji Yaakov Shabtai udzielił pełnego wsparcia funkcjonariuszom biorącym udział w wydarzeniach, stwierdzając, że działali oni profesjonalnie i zdecydowanie, aby przywrócić porządek, narażając jednocześnie swoje życie. Prowadzone jest dochodzenie w sprawie użycia przez policję ostrej amunicji podczas starć.

Minister energetyki Yisrael Katz powtórzył opinię, że każdemu Erytrejczykowi zaangażowanemu w agresywne zachowanie grozi natychmiastowa deportacja, zapewniając, że rząd nie będzie tolerował takich działań. Minister ds. rozwoju Negew i Galilei Itshak Waserlauf podkreślił potrzebę przyspieszenia deportacji i poprawy warunków życia mieszkańców dotkniętych dzielnic.

________________

Netanyahu on Tel Aviv Riots: Illegal Infiltrators from Africa Pose a Direct Threat to Israel’s Character and Future (Video), Amy Mek, September 3, 2023

−∗−

Powiązane tematycznie:

Wymiana etniczna czyli erozja i unicestwienie kultur i narodów
„Nie możemy ulegać idei wymiany etnicznej. Wymiana etniczna oznacza: Włosi mają mniej dzieci, więc zastępujemy je kimś innym. To nie jest rozwiązanie. W regionach z mniejszą liczbą programów socjalnych odnotowuje […]

________________

Afrykanizacja EU czyli jadą goście
Ursula von der Leyen promuje „afrykanizację” Europy, ostrzega niemiecki eurodeputowany Gunnar Beck. W szokującym raporcie ujawnia plany KE dotyczące zastąpienia ludności Europy afrykańskimi azylantami. […]

________________

Great Replacement czyli kto jest przyszłością
Coraz trudniej zaprzeczyć, że masowa migracja ma na celu zniszczenie kultur lokalnych i narodowych poprzez ich rozcieńczenie. Mamy wystarczająco dużo danych historycznych z ostatnich kilkudziesięciu lat, aby wiedzieć, że europejskie i północnoamerykańskie systemy prawne, normy kulturowe i równe prawa są zacierane. […]

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!