Wypaczony wizerunek rotmistrza Pileckiego w najnowszym filmie

Anna Mandrela, u której Witold Pilecki stał się zasadniczą częścią jej historycznej pasji obejrzała najnowszy film o jednym z największych bohaterów II Wojny Światowej.

Zarzuty. Pilecki jako osoba moralnie dwuznaczna

  • W filmie została pokazana zmyślona scena w której pojawia się zarzut wobec Pileckiego, który rzekomo miał wydać nakaz likwidacji szmalcownika bez sądu. Scena mogąca rzutować negatywnie na osobę Rotmistrza.
  • Nie została natomiast pokazana scena likwidacji żydowskiego szmalcownika. W rzeczywistości, w wyniku meldunku Pileckiego, żydowski szmalcownik szantażujący panią Barbarę Newerly został zlikwidowany przez polskie podziemie.
  • Zmyślona scena samoobwiniania Pileckiego za spóźnienie na spotkanie z osobami, które z powodu tegoż rzekomego spóźnienia, zostały aresztowane. Jest to nieprawda. “Witold Pilecki był osobą do bólu punktualną”.
  • Nieścisły wątek z żoną Marią Pilecką, która w rzeczywistości nie prosiła Cyrankiewicza o łaskę dla męża.

W filmie była pokazana religijność Rotmistrza…

…ale co z tego jeśli mieliśmy wcześniejsze zmyślone sytuacje, które pokazują go etycznie nie jako człowieka czystego.

To co mnie uderzyło Pilecki w tym filmie nie jest przedstawiony jako bohater.

Według Anny Mandreli w filmie jest źle pokazana działalność Pileckiego w Auschwitz ; nie było pokazanych wielu scen, nie było pokazanej jego heroicznej miłości bliźniego. Nie była pokazana jego działalność wywiadowcza.

W filmie są jawne przekłamania rzutujące na wizerunek Pileckiego. Film jest nudny, pozbawiony wciągającej fabuły. Nie widzimy bohaterstwa Pileckiego tak jakby ktoś się tego bał.

Przesłuchujący Pileckiego Chimczak Eugeniusz był Ukraińcem, a główny prowadzący śledztwo Józef Goldberg był Żydem. W filmie zostało to pominięte. Anna Mandrela obawia się, że oglądający ten film na zachodzie mogą odnieść wrażenie, że Polacy torturowali Polaków.

Trzeba odkłamać to, co ten film zakłamał.

_________________________________________________________________________________

 

 

O autorze: Redakcja