Smartfon, konsumpcja i brak oporu – ks. Marek Bąk

‘Ludzie przyzwyczaili się do nieprawości rządzących. Czują się bezsilni pod hasłem, że ‘nic się nie da zrobić’. Wręcz usprawiedliwiają swoich tyranów i niewiele robią, albo nic nie czynią. Otóż opór wobec władzy nieprawej i niemoralnej jest obowiązkiem wiary. I taki opór, sprzeciw – czynny sprzeciw – to powinność, która powinna mieć miejsce. Natomiast bierność, potulność niewolnicza, biorące się z tchórzostwa, z lenistwa, z wycofania, czynią ludzi podatnymi do tego, by być coraz bardziej niewolnikami, by nimi dysponować i za nich decydować. Władza ma służyć dobru człowieka, a nie człowiek ma służyć wygodzie władców.’

‘Naszym obowiązkiem rozumu i wiary jest, aby sobie to uświadomić i wznieść bunt, sprzeciw, by dłużej nie kontynuować dziejów własnego zniewolenia i upodlenia jak to ma obecnie miejsce. Przecież to, z czym do nas przychodzą niby nasi rządzący, ma się nijak do dobra naszego i tam nie ma prawdy. Tam jest ogłupianie przez manipulowanie ludźmi, przez zakłamywanie, przez wymodelowanie w nas obłędnej, dziwnej, trudnej, przeciwnej naszym interesom mentalności tak, abyśmy myśleli według podanych nam schematów, byśmy nie mieli swojego wolnego zdania, byśmy nie mieli umysłu analitycznego, byśmy byli ludźmi, którzy nie potrafią o sobie decydować. Tak odbierają nam wolność, byśmy byli zniszczeni. Bez znaczenia nawet w życiu własnym, osobistym.’

‘Trzeba wrócić do duchowości Rodziny Nazaretańskiej. Trzeba wrócić do życia w Łasce i Prawdzie. Trzeba by wiara była projektem życia, konkretnym. A nie okolicznością świąteczną, kiedy się pamięta czasem o Panu Bogu. Bo dzisiaj już są takie rodziny katolickie, w których w 100 procentach do kościoła się nie chodzi. Nie. Po prostu nie. Czasem, z jakiejś szczególnej okazji. A tak, to w ich życiu ma zastosowanie pieniądz, smartfon i konsumpcja doczesna.’

−∗−

Polska coraz bardziej staje się więzieniem dla swoich obywateli – ks. Marek Bąk

 

−∗−

W uzupełnieniu:

Imponderabilia, rzeczy nieuchwytne dla współczesnej demokracji
Kiedy odjechali wszyscy Święci, zostawili imponderabilia Po tym żartobliwym wstępie do poważnej rzeczy… Imponderabilia są często, lecz nie do końca słusznie, określane mianem „rzeczy nieuchwytnych”. Imponderabilia «rzeczy nieuchwytne i […]

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!