Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody

Gustave Doré “Wniebowstąpienie”, olej na płótnie, 1879 r. Muzeum Petit Palais, Paryż

niedziela, 21 maja 2023

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Mt 28,16-20
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Kolonizacja czy nawracanie?

Watykan podjął decyzję o wycofaniu z obiegu znaczka pocztowego wyemitowanego 16 maja w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie w sierpniu. Jak podkreślają włoskie media, znaczek uznano za „politycznie niepoprawny”, bo nawiązuje do kolonialnej przeszłości Portugalii i przedstawia papieża Franciszka w geście “kolonizatora”, jak na lizbońskim Pomniku Odkrywców /tvp.info/

Nie polemizuje się ze słowami Jezusa Chrystusa.”Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” nie polemizuje się. Słowa Jezusa były, są i będą ważne przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Ze złych podszeptów, a ulegali nim nawet święci, narodziły się aberracje- dni bez Jezusa i Maryi w Kościele katolickim. Dni judaizmu i islamu oraz innej niewiary. Nie ma wyjątków wśród narodów i ras. Chrystus jest dla wszystkich. Wszyscy mogą za nim pójść. “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca

Bulwersuje uleganie ignorancji i słaba wola katolików uginających się pod naporem złego. Tak jest z wycofaniem znaczka pocztowego. Warto wiedzieć, że w 1537 roku papież Paweł III wydał bullę „Sublimis Deus”, jeden z najważniejszych dokumentów w historii ludzkiej kultury.

„Stwierdzamy i oświadczamy […], że Indianie i wszyscy inni ludzie, jacy mogą być odkryci w przyszłości przez chrześcijan, nie mogą być pozbawiani wolności i własności, nawet jeśli pozostają poza wiarą w Chrystusa, że mogą i powinni swobodnie i zgodnie z prawem cieszyć się wolnością i własnością ich mienia i nie mogą być brani w niewolę. Wszystko, co jest z tym prawem sprzeczne, będzie nieważne”

_____________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś