Przy Wielkiej Sobocie…

Pieta z Lubiąża, 1394 r.

Przy Wielkiej Sobocie… chwila zadumy i modlitwy przy natchnionej Duchem Świętym muzyce i dziełach sztuki głoszących Chwałę Boga. .

Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi wszystkim naszym blogerom i uczestnikom forów dyskusyjnych.

Mozart: C-Moll-Mise [link]

 

O autorze: pokutujący łotr