Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2023

J, 20, 6-7 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.

 

Mk 16,1-7

Onego czasu: Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić Jezusa. I bardzo rano w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce. A mówiły do siebie: «Któż nam odsunie kamień od drzwi grobowca?» I spojrzawszy, ujrzały kamień odsunięty. Był bowiem bardzo wielki.

A wszedłszy do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się. Ale on rzekł im: «Nie lękajcie się, szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego: powstał, nie masz Go tu, oto miejsce, gdzie Go złożono. Ale idźcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei: tam Go ujrzycie, jako wam powiedział».

Niech radość i pokój, jakie płyną z usłyszanej
wiadomości o zmartwychwstaniu naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, będą także naszym udziałem.
Bądźmy w dzisiejszym świecie świadkami Tego,
który jest Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana.

Ogarnijmy myślą i sercem naszych bliskich, przyjaciół, świat cały i wołajmy wspólnie w tej modlitwie, której nauczył nas Pan Jezus…

* * * * *

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2023.

Chrystus Zmartwychwstał.

Prawdziwie Zmartwychwstał.

 

O autorze: Słowo Boże na dziś