Bez srebrników rozleci się budżet? Próba “nocnej zmiany” w konstytucji RP

Podczas ostatniej wizyty w Kijowie, premier marionetkowego rządu w Warszawie zadeklarował pomoc dla Ukrainy do samego końca wojny. Będzie to w ogromnym stopniu obciążać polski budżet. Kosztuje również “Wielki Reset”. Zobowiązania z tego tytułu realizowane m.in. w postaci energetycznego lockdownu (znaczącego zamknięcia dostępu do tradycyjnych źródeł energii) powodują podwyżki cen, które w pierwszym okresie prowadzonej operacji wymagają działań osłonowych dla ludności.

“Bez KPO budżet się rozleci”

Tak według bankier.pl mówi poza kamerami Morawiecki. “Na podglądzie”, czyli na Twitterze, głos premiera @MorawieckiM brzmi tak:

Cały świat zmaga się z konsekwencjami dwóch wirusów – jeden to koronawirus a drugi to wirus rosyjskiego imperializmu. Mamy do czynienia z energetycznym szantażem, który został zastosowany nie tylko wobec Ukrainy i Polski, ale wobec całej Europy.

Tymczasem PiS wykorzystując społeczną bierność będzie próbować zmienić konstytucję w celu uzyskania płynności rozumianej jako największy drenaż finansowy w historii III RP.

Projektodawcy proponują zmianę brzmienia art. 216 ust. 5:

“Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Przy obliczaniu relacji państwowego długu publicznego do wartości rocznego produktu krajowego brutto nie wlicza się pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.”

PiS planuje również konfiskatę majątku, który: “ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji”

Jak czytamy w opisie projektu, dotyczy on “wprowadzenia konstytucyjnych, uniwersalnych mechanizmów, które w obecnej sytuacji geopolitycznej umożliwią przejęcie przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji”.

/PiS chce zmienić Konstytucję. Dzisiaj w nocy projektem zajmą się posłowie/

 

 

O autorze: Redakcja