Lekarstwo na panujące zło – ks. prof. Tadeusz Guz

Tylko wtedy naród polski (…) będzie przemierzał drogę dobra społecznego, czyli dobrobytu duchowego, materialnego, politycznego, gospodarczego, technicznego, moralnego i oczywiście dobrobytu religijnego, tylko wtedy człowiek będzie żył w dobrobycie, kiedy będzie opierał swoje rozumienie władzy we wszystkim, co stanowi o jego życiu w porządku natury w państwie i samorządzie, a porządku łaski w kościele, jeżeli będziemy rozumieć, że najwyższym władcą i w stosunku do spraw ziemskich i nadprzyrodzonych, jest właśnie nie kto inny, a Pan Jezus z Nazaretu.

_______________***_______________

 

Ks. prof. Tadeusz Guz – Lekarstwo na panujące zło – cz. I

 

−∗−

Ks. prof. Tadeusz Guz – Zdetronizowanie Najwyższego Władcy – cz. II

 

_______________***_______________

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!