“Zgodzić się na podawaną prawdę” – ksiądz Marek na niedzielę

‘Nie jesteśmy ludźmi wyboru i wychowania. Jesteśmy ludźmi zniszczonymi przez przemoc i manipulację.’

‘Ludzie myślą, że myślą, a innego smaku życia nie znają.’

‘Jedynym ratunkiem jest zgodzić się na podawaną prawdę.’

 

___________***___________

 

“Zgodzić się na podawaną prawdę” – ksiądz Marek na niedzielę

‘Kto nami rządzi, to my tego nie wiemy. Ci bowiem, którzy jawią się jako rządzący są wykonawcami zewnętrznych dyspozycji. Oni są przymuszeni i wykonują polecenia zewnętrzne, czyli nasza ojczyzna nie ma państwa niepodległego i suwerennego.
Do czego to prowadzi? To prowadzi do zmęczenia, zastraszenia, ubiernienia społeczeństwa tak byśmy się stali taką masą bezwolnych niewolników, by nami było łatwo sterować i nas wykorzystywać.
Wszystko jest w tym celu, aby ludzi zmęczyć, ogłupić, obezradnić.’

−∗−

‘Oto takich mamy herosów, którzy nami rządzą. To jest teatr dużych chłopców, którzy bawią się we władzę, w przewagę. Korzystają z apanaży, ale ducha mądrości, ofiarności w nich nie widać. Dlatego nasz naród jest straszliwie zmęczony i ludziom się bardzo ciężko żyje.

Tak przypominając sobie co było dawniej, to w zasadzie to cały czas tak było. Albo ludziom odbierali czas, czyli życie w kolejkach po marne jedzenie, a teraz ludzie tracą czas w urzędach po jakieś tam zaświadczenia, chodzą z deklaracjami, wypełniają formularze, po to, żeby dostać tzw. kolejne ‘plus’ na coś tam z pieniędzy wpierw ludziom odebranych. Później rzad jest wielkim dobrodziejem bo ludziom daje to, co im najpierw odebrał czy za co im nie zapłacił. I jest to wielka zabawa w manewry, w których ludzie mają się cieszyć z byle czego i mają być nieświadomi istoty rzeczy i stanu faktycznego. Tak się dzieje i nie ma co tu przeczekiwać czy udawać, że może będzie lepiej, a może na wiosnę, a może na jesień.

Nie będzie lepiej. Dlatego że nasi wrogowie nie mają żadnych względów dla nas i są bezwzględni. I stąd ludzie są słabi, osamotnieni, zdruzgotani…

Jest źle i to jest nam zorganizowane.’

−∗−

‘Nie jesteśmy ludźmi wyboru i wychowania. Jesteśmy ludźmi zniszczonymi przez przemoc i manipulację. ‘

−∗−

‘Ludzie myślą, że myślą, a innego smaku życia nie znają.’

−∗−

Jedynym ratunkiem jest zgodzić się na podawaną prawdę. Ale… prawda nie jest towarem oczekiwanym. Prawda boli, w oczy szczypie. Poznać prawdę oznacza zdruzgotać człowiekowi jego światopogląd i dotychczasowe osiągnięcia życiowe. Dlatego ludzie prawdy nie chcą.
A jednak… Tylko prawda nas Polaków wyzwoli z problemów, któreśmy sobie naczynili sami i których nam nagotowali nieprzyjaciele, bo gdy grzech nami poniewierał i byliśmy podatni na zgorszenie, to nam nieprzyjaciele usłużyli w taki sposób byśmy byli jeszcze słabsi. Gdybyśmy byli blisko Boga, w jedności z Bogiem, żyli w Jego łasce, mielibyśmy odporność, Pan Bóg mógłby być dla nas bardziej obrońcą niż jest.

Tylko przyjęcie wiary katolickiej, głębokie, przeobrażające, które jest ponad narodowością, tylko to może dać nam pokój, współdziałanie i sensowne życie.’

−∗−

Także o:
jodzie, ukropolinie, dewastacji naszej jednonarodowości, rządach ‘zgubnej nacji całego świata’, o powrocie do tradycji i uposażeniu w Łaskę.

 

_____________

Źródło:

Ksiądz Marek Bąk: NARÓD JEST JUŻ ZMĘCZONY…, Telewizja Chrystusa Króla

Alternatywnie:

Ks. Marek Bąk: NARÓD JEST JUZ ZMĘCZONY…

 

Odsłony: 5

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!