Nowa ustawa PiS wprowadzająca terror (styczeń 2023.)

Akt prawny o charakterze terroru

Takim mianem poseł Jacek Wilk określił nową regulację ustawową, którą od 1 stycznia 2023 roku ma zamiar wprowadzić PiS. Wiele wskazuje, że inspiracją jest unijny projekt wprowadzający umocowaną w “nowym prawie” podległość prywatnych firm dyrektywom NWO w zakresie decydowania o rozpoczęciu lub zaniechaniu produkcji poszczególnych towarów. Bolszewicka uzurpacja przypomina postulat manifestu z Ventotene o własności prywatnej, która może być “zniesiona lub rozszerzona”. W 2017 roku w wydanym dokumencie KE zadeklarowała chęć wdrożenia komunizmu Spinellego w życie.

Zarządzanie kryzysowe w trakcie Wielkiego Resetu

Zgodnie z projektem firmy, które podają nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje, będą ryzykowały grzywną w wysokości do 300 000 euro, podczas gdy te, które nie zastosują się do nakazu priorytetowego potraktowania kluczowych produktów, mogą zostać obciążone dziennymi okresowymi karami pieniężnymi w wysokości 1,5 proc. średniego dziennego obrotu. /Bruksela na straży neo-komunizmu!/

Wersja Kaczyńskiego i Morawieckiego

Nowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, daje naszym rządzącym praktycznie wszystko czego im się nie udało przepchać w pandemii, by zniszczyć bezkarnie każdy biznes i zabrać wszelkie prawa obywatelskie /Wolność__Słowa/

Ta władza, operetkowa w swoich niektórych działaniach, nie jest w stanie przeprowadzić pełnoskalowej pacyfikacji i dlatego właśnie sięga po narzędzia stanu wojennego w outsourcingu. Z przerzuceniem odpowiedzialności, tak jak w czasie “walki z pandemią”

________________________________________________________________________________________________________________________

Redakcja dziękuje Alter Cabrio za zasygnalizowanie tego niezwykle ważnego tematu odsyłając do komentarza z cytatem opisu unijnego projektu.

“Te nowe plany ustawowe mogą być skorelowane z innymi planami. Np. w EU.

Warto rzucić okiem. Tekst nie jest długi. Zawsze to lepsze niż lektura tweetów niby antyrządowych guru, a gdy przychodzi co do czego, to zwykłych hamulcowych, którzy pod pozorem ‘rozsądku’ gaszą każdy sprzeciw”.

Polaku zrób coś! Wyślij sprzeciw!

Ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej?

Jeżeli wejdzie w życie będą mogli zrobić wszystko.

Prezydent Rafał Piech – Kolejny zamach na naszą wolność

PISMO SPRZECIWU /pozycja 35./

 

 

O autorze: Redakcja