Wdowi grosz


obrazek z http://www.lasbielanski.pl

z Towarzystwo Świętego Pawła
oraz
Maskacjusz TV

WSPOMNIENIE BŁ. BOGUMIŁA, BISKUPA
SOBOTA IX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

PIERWSZE CZYTANIE (Tb 12,1.5-15.20)

Misja Archanioła Rafała

Czytanie z Księgi Tobiasza.

Tobiasz zawołał do siebie swego syna i rzekł do niego: „Co damy temu świętemu człowiekowi, który ci towarzyszył w twojej podróży?”
Przywoławszy go tedy, ojciec wraz ze synem wzięli go na stronę i zaczęli go prosić, aby się zgodził na przyjęcie połowy wszystkiego, co sprowadzili.
Wtedy anioł, będąc sam z nimi, rzekł: „Błogosławcie Bogu niebios i wyznawajcie wobec wszystkich żyjących, że wielkie miłosierdzie wam wyświadczył. Dobrą jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, godzi się jednak ujawniać i ogłaszać o dziełach Bożych.
Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna znaczy więcej aniżeli złoto i skarby; jałmużna bowiem od śmierci uwalnia, ona to z grzechów oczyszcza i przyczynia się do znalezienia miłosierdzia i życia wiecznego.
Ci bowiem, co dopuszczają się grzechu i nieprawości, są sami dla siebie wrogami.
Chcę więc odkryć wam prawdę i nic nie chcę ukryć przed wami. Gdyś modlił się ze łzami i zmarłych grzebałeś; gdyś opuszczał posiłek i zmarłych podczas dnia ukrywałeś w domu swoim, ja przedstawiałem twoją modlitwę przed Panem. A ponieważ byłeś miłym Bogu, przypadło na cię to doświadczenie. A teraz posłał mnie Pan, aby cię uleczyć i aby Sarę, żonę syna twego, od czarta uwolnić.
Jam jest anioł Rafał, jeden z siedmiu, którzy stoimy przed Panem.
Jest więc czas, abym powrócił do Tego, który mnie posłał; wy zaś błogosławcie Bogu i opowiadajcie o wszystkich cudach Jego”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Tb 13,2.6.7)

Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.

Bóg karze i okazuje miłosierdzie, *
posyła do Otchłani pod ziemię
i wyprowadza z największej zagłady. *
I nie ma nikogo, +
kto by uszedł Jego ręki.

A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i z całej duszy, *
aby postępować przed Nim w prawdzie,
wtedy On zwróci się do was, *
i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami.

A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, *
i dziękujcie Mu pełnym głosem,
uwielbiajcie Pana sprawiedliwego *
i wysławiajcie Króla wieków!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5,3)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 12,38-44)

Jałmużna ubogiej wdowy

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus nauczając rzesze mówił: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”.
Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Duchowość pozorów

Nie tylko nauczyciele Pisma, krytykowani w dzisiejszej Ewangelii przez Jezusa, byli specjalistami od duchowości pozorów. Bardzo często sami doskonale się w niej odnajdujemy. Udajemy nie tylko przed innymi i sobą samym, ale próbujemy także tego teatru przed Bogiem. Jednak ważne jest nie to, co na ustach, a to, co w sercu; liczy się nie to, co zewnętrzne, a to, co ukryte. Jezus bardzo wyraźnie pouczył nas, że Nie każdy, kto mówi do Mnie: “Panie! Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego (Mt 7, 21). Bóg nie patrzy na wygląd, tak jak my, On patrzy na serce (por. 1 Sm 16, 7). To, co dla ludzi może być bez znaczenia, w oczach Boga, jak ten przysłowiowy wdowi grosz, może być wszystkim, czego On od nas oczekuje. Mało bowiem nie znaczy mniej niż dużo, jeśli mieści się w nim wszystko to, co możemy ofiarować.

Boże, Ty jesteś bogaty w miłosierdzie i pragniesz nas nim obdarzyć. Niech wszystko to, co jest w nas nieprawdziwe przed Tobą, ustąpi miejsca prawdzie, w której możemy się spotkać z Tobą.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś