wyszperane 04/04/13

 


W ciągu 40 lat zabito 1,72 miliarda dzieci!
http://www.pch24.pl/w-ciagu-40-lat-dokonano-1-72-miliarda-aborcji-,13815,i.html

Powiem natomiast tak: jesteśmy dyskryminowani!Katolicy są dyskryminowani! Tyle koncesji rozdzielili na multipleksie, a wszystkie dla mediów liberalno-lewicowych. Niektórzy mają po kilkanaście kanałów. Dla nas nie znalazło się ani jedno miejsce! A przecież to katolicy utrzymują ich wszystkich! Mimo to oni się z nami wcale nie liczą. Szkalują w mediach, obrażają. Traktują jak ludzi niższej kategorii. Odczułem to także osobiście podczas przesłuchania na komisji – podkreślił dyrektor Radia Maryja.
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/28710,krrit-dyskretnie-milczy.html

Viva Cristo Rey! Niech żyje Chrystus Król!
Powstanie katolików  meksykańskich  przeciwko jakobińsko-masońskiej tyranii w latach 1926-1929,  zwane cristiadą albo guerra cristera, było skutkiem  prześladowań zmierzających nie tylko do pełnej laicyzacji Meksyku, ale  ostatecznie wręcz do  fizycznej eliminacji Kościoła katolickiego w tym  kraju.
http://www.pch24.pl/viva-cristo-rey–,13702,i.html
http://www.pch24.pl/viva-cristo-rey—2-,13789,i.html
http://www.pch24.pl/viva-cristo-rey—3-,13816,i.html


Poznana i zbadana, historia wszystkich zaistniałych katastrof lotniczych, nie zna przypadku aby w końcowej fazie lądowania, nawet przy założeniu najbardziej niefortunnie katastrofalnego upadku z wysokości poniżej 50 metrów, śmierci wszystkich osób będących na pokładzie samolotu.
[  …  ]
Reasumując powyższe, Tragedia Smoleńska nigdy nie zaistniała w formie, jaka została przedstawiona polskiemu społeczeństwu w oparciu na kłamliwych i absurdalnych w swej treści raportach końcowych komisji MAK/Millera
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9069&Itemid=100

W lutym codziennie pracę traciło średnio aż 2050 Polaków. A nadchodzi kolejna fala zwolnień. Pracownicy budowlani, sprzedawcy, robotnicy zatrudnieni przy produkcji mebli, pracownicy firm telekomunikacyjnych, konsultanci w bankach – wszyscy oni muszą niestety drżeć o swój los w najbliższych tygodniach.
http://wirtualnapolonia.com/2013/04/04/codziennie-2-tys-osob-idzie-na-bruk/

słowom naszym
 Zmienionym chytrze przez krętaczy
 Jedyność przywróć i prawdziwość:
 Niech prawo zawsze prawo znaczy,
 A sprawiedliwość – sprawiedliwość”
http://www.zaprasza.net/zaprasza.php

Odrzucenie uchwał podkreślających rolę św. Jadwigi czy ks. Piotra Skargi w historii Polski to niebywałe kuriozum. Nawet w czasach komunistycznych nazywano ulice polskich miast imieniem tych osób bezspornie zaliczanych do grona najwybitniejszych postaci naszych dziejów i kultury.
Święta Jadwiga to jedyna kobieta, która była królem Polski, i osoba, która powinna być nie tylko patronką Polski, ale także patronką Europy zbudowanej na fundamencie chrześcijańskim: przyczyniła się do chrztu Litwy, była współtwórczynią wielonarodowej, wieloetnicznej, wielokulturowej i wieloreligijnej Rzeczypospolitej oraz założycielką Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ksiądz Piotr Skarga to wszechstronnie wykształcony jezuita, teolog, kaznodzieja i pisarz, który wsławił się wnikliwą i trafną oceną życia politycznego w szesnastowiecznej Polsce oraz żarliwą i napominającą modlitwą wzywającą do pokuty obywateli Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wciąż aktualne są słowa jego „Modlitwy za Ojczyznę”.
http://wirtualnapolonia.com/2013/04/01/kamien-wegielny/

Gdy przypatrzymy się kolonizacji Ameryki Północnej przez Anglików to rozpoznamy następujące fazy podboju.
Pierwszą było założenie przyczółków.
Potem odszukano wśród rdzennej ludności chętnych do współpracy, czyli kolaboracji.
Dalszą ekspansję poprzedzono pozbawieniem miejscowej ludności podstaw bytu.
Ponieważ głównym pokarmem, a zarazem surowcem w wielu dziedzinach życia Indian były bizony to wymordowano wszystkie możliwe stada.
[  …  ]
A jak wygląda – niedokończona jeszcze kolonizacja ziem polskich?
Pierwszy etap był identycznym do amerykańskiego wzorca.
Wśród zamieszkujących Polskę osób, znaleziono chętnych do kolaboracji.
Potem systematycznie likwidowano polskie przedsiębiorstwa – podstawy bytu Polaków – by zmusić ich do emigracji.
http://www.zaprasza.net/a.php?article_id=32166


Najgorszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie ponowne ugłaskanie Kima, udzielenie mu pomocy gospodarczej a przede wszystkim danie czasu.Czasu, który wykorzysta do zbudowania arsenału nuklearnego, który prędzej czy później naprawdę doprowadzić może świat do Armagedonu. Poprzez lekceważenie a późniejsze ugłaskiwanie Hitlera, Anglia i Francja zafundowała Europie Drugą Wojnę Światową, podczas gdy można się było go pozbyć dużo wcześniej, taniej i mniejszymi ofiarami.
http://pasmail.nowyekran.pl/post/90341,narodziny-antychrysta
http://www.pch24.pl/atomowe-pomruki-pjongjangu-,13766,i.html

Kraje rozwijające się nie wierzą już w przetrwanie euro. Dlatego też banki centralne tych państw masowo wyprzedają euro. Ekonomiści ostrzegają, że to dopiero początek kłopotów wspólnej waluty.
http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/423847,banki-centralne-nie-wierza-w-euro-wyprzedaja-walute.html – Gdyby mój ojciec był heteroseksualistą brytyjskie służby od razu zareagowałyby na nadużycia seksualne, których dopuszczali się względem mnie moi opiekunowie – twierdzi 23-letni dziś Andy Cannon, który zdecydował się opowiedzieć o traumatycznych doświadczeniach.
http://www.pch24.pl/homoopiekunowie-wykorzystywali-dziecko–brytyjska-opieka-spoleczna-milczala,13839,i.html

O autorze: Jacek