Żydowskie lobby w Polsce – prelekcja Mariana Miszalskiego Archiwum