Tusk ma być ćwiartowany i łamany kołem przez czerskich Archiwum