przypadki w rodzaju Palikota i Niesiołowskiego Archiwum