przegląd powszechny Archiwum

  • Pierwsze, szukając czy cuda w Chotyniu są prawdziwe,   natrafiłam na taki fascynujący materiał;   http://www.przegladpowszechny.pl/archiwum_content/pdfs/1919/141_142.pdf     Potem sprawdziłam co i kto zacz i przy okazji trafiłam na O. […]

    Studia moje poczynione nad Przeglądem Powszechnym

    Pierwsze, szukając czy cuda w Chotyniu są prawdziwe,   natrafiłam na taki fascynujący materiał;   http://www.przegladpowszechny.pl/archiwum_content/pdfs/1919/141_142.pdf     Potem sprawdziłam co i kto zacz i przy okazji trafiłam na O. […]