Prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Gerhard-Ludwig Müller Archiwum

  • “L’Osservatore Romano”. Komunikat Sekretariatu Stanu Wolność Kolegium Kardynalskiego, którą należy zabezpieczyć, w myśl przepisów prawa, przy wyborze papieża, zawsze była niestrudzenie broniona przez Stolicę Apostolską jako gwarancja wyboru, który winien […]

    Rzym zwiera szeregi

    “L’Osservatore Romano”. Komunikat Sekretariatu Stanu Wolność Kolegium Kardynalskiego, którą należy zabezpieczyć, w myśl przepisów prawa, przy wyborze papieża, zawsze była niestrudzenie broniona przez Stolicę Apostolską jako gwarancja wyboru, który winien […]