Gdy poprosisz, a nie zwątpisz – wszystko będzie ci dane. Ks. Marek Bąk

Kto nie ma wzniosłych myśli, wielkich pragnień, ten staje się obsługującym doczesność, która się nieustannie psuje, jest zawodna i niewystarczająca, i upracowani wokół spraw doczesnych a bez wiary, jako zapłatę mają smutek, gorycz i bezsens.

Gdy poprosisz, a nie zwątpisz – wszystko będzie ci dane. Nie tylko figa uschnie, ale i góra się podniesie i rzuci w morza.

−∗−

NAJWIĘKSZYM DAREM JEST ŚWIADECTWO WIARY. ZANURZYĆ SIĘ W WOLI BOŻEJ – ks. Marek Bąk

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!