Czym jest niepodległość? – ks. Marek Bąk, dr Lucyna Kulińska, prof. Jan Tylka

Czy Polska jest niepodległa?

Ks. Marek Bąk: Polska nie jest niepodległa, ale Polska ma pragnienie niepodległości i takie uroczystości jakie mają miejsce dzisiaj w Warszawie czy w innych miejscach są potrzebne. Mimo wszystko. Dlatego, że naród się aktywizuje. My jesteśmy narodem ‘uśpionym’, wycofanym, pobitym, zagrożonym zewsząd. W naszych strukturach państwowych są pewne segmenty nie wiadomo skąd. Wrogie państwu, wrogie ludziom. Nad którymi rządzący nie panują. O których się nawet nic nie wspomni publicznie bo każdemu z rządzących miłe życie. Dlatego odbudowa Rzeczypospolitej będzie miała charakter moralny, duchowy, religijny, w wierze katolickiej. I o ile Polak urośnie, o tyle Polska odzyska niepodległość. W przeciwnym razie można mówić o niepodległości i bawić się jak w Hollywood, beztreściowo, ze sztuczną uciechą. Natomiast tutaj trzeba odbudować człowieka, świadomość prawdy, trzeba odbudować rodziny, abyśmy nie byli przepychani przez ideologię, abyśmy nie byli zatruci kłamstwem i słabością własną i wtedy, z czasem, będziemy niepodlegli.(…) Polska będzie ojczyzną ludzi wierzących i moralnych. Inaczej Jej nie będzie.

−∗−

CZYM JEST NIEPODLEGŁOŚĆ? – ks. Marek Bąk, dr Lucyna Kulińska, prof. Jan Tylka

Materiał pochodzi z programu telewizji wRealu24 “Jeszcze Polska nie zginęła!” z 11 listopada 2023 roku.

[W materiale pojawiają się fragmenty z niską jakością audio. -AC]

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!