Zrównoważony dostęp do gotówki, złóż naturalnych i żywności, programem PiS i KO

Kilka dni temu mignął mi na Twitterze krótki propagandowy filmik wyborczy z panem Morawieckim „Kilka szybkich odpowiedzi na kilka szybkich pytań”. Pytaniami były m.in. :

  • Buty eleganckie czy sportowe?
  • Robienie live’ów czy nagrywanie filmików?
  • Śniadanie w domu czy w pracy?
  • Taniec czy różaniec?

Na ostatnie pytanie Morawiecki odpowiedział prawidłowo:

Taniec. Muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem zbyt dobry w tym różańcu, a taniec bardzo lubię.

Słuchając tego, od razu przyszły mi na myśl pytania poważne na miarę poważnych wyborów. Pytania, które powinni zadawać dziennikarze i każdy myślący wyborca. Pierwsze pytanie szczególnie dedykuję panu Morawieckiemu ze względu na jego gorące poparcie dla totalitarnej ideologii „Wielkiego Resetu”

Mateusz Morawiecki&Juwal Noach Harari

– Restytucja Polski czy „Wielki Reset”?

– Grzegorz Braun czy Juwal Noach Harari?

– polskie oficerki czy ukraińskie onuce?

Dlaczego „Wielki Reset”?

Pytanie o „Wielki Reset” jest kluczowe i od tego dosłownie zależy życie Polski i każdego Polaka. Jako program zniszczenia świata, zawierający zabójcze doktryny „zrównoważonego rozwoju”, klimatyczne, unijne – sięgające aktualnie do manifestu komunistycznego z Ventotene i Szkoły Frankfurckiej.

Totalitarna ideologia „Wielkiego Resetu”

Poznajmy najpierw teorię usprawiedliwienia:  „O resetowaniu mówimy, gdy system nie może już działać przy bieżących parametrach i wymaga ponownego uruchomienia. To przycisk, który wciskamy np. wtedy, gdy nasz komputer czy telefon komórkowy działa nieprawidłowo lub przestaje działać. Kryzys wywołany pandemią Covid-19 obnażył pewne wady systemowe, podkreślając potrzebę zresetowania gospodarki światowej i jej modeli”

Jest to nieprawda. Parametrami systemu steruje się od lat w celu wywołania kryzysów, a potem zapowiadanych resetów. Po każdym resecie ubywa nam wolności.  Tak było również z zaplanowaną i początkowo symulowaną, a potem wciąż fałszywą pandemią. Tak było z symulacjami przeprowadzonymi w maju 2018 r., a potem w 2019. Aktualnie pełną parą pracują fabryki klimatycznych fake newsów. Dla zainteresowanych: link.

Bez wolności, gotówki, własności, godności i zdrowia

Program Wielkiego Resetu nie przewiduje w swoich ostatecznych celach zachowania przynależnych człowiekowi praw do wolności, własności, bezpieczeństwa, godności i zdrowia. To ostatnie ma być regulowane według kaprysu tych, którzy razem z mianowanymi ekspertami dbają o marketing behawioralny.

Totalitarna ideologia Wielkiego Resetu, która po raz kolejny w dziejach wystawia człowieka na diabelską próbę zatracenia w nim tego co ludzkie, degradując go do poziomu pociągowego zwierzęcia bez swobodnego dostępu do wody, żywności, gotówki i przestrzeni wykraczającej poza 15 minutowy spacer po najbliższej okolicy. Substytutem wymienionych rzeczy ma być dokładnie odmierzona porcja cyfrowego pieniądza równoważna dochodowi gwarantowanemu przelewanemu na konto i mającego datę ważności bez możliwości kumulacji i nieuzasadnionego użycia.

Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widzi (a nie widzi wielu) lub nie zrozumiał i naiwnie pyta – dlaczego komuś „coś takiego przyszło do głowy”, możemy odpowiedzieć: z tych samych powodów dla których powstał nazizm i komunizm, a czerpiący z tego inspiracje, akolici wymordowali w samym tylko XX wieku ponad 100 mln istnień ludzkich, nie wliczając w tę makabryczną liczbę zabitych, najczęściej zdrowych dzieci szykujących się w łonach swoich matek do przyjścia na świat.

Koalicja Wielkiego Resetu czyli PiS=KO

Główni pretendenci do wszelkich benefitów związanych z władzą, a mam na myśli formacje lewicowe: udającą prawicę, PiS lub jawną koalicję lewicową- KO pomija to milczeniem lub deklaruje akceptację tego zabójczego planu inspirowanego, jak już wspomniałem ideologią bestii. Nie bez powodu ks. prof. Tadeusz Guz mówi o pokrewieństwie ideologicznym.

Każdy kto zakazuje na terenie RP wydobycia węgla, każdy kto chce nam założyć maski na twarz, zakazuje korzystania z żywego ognia, ogranicza hodowlę zwierząt, roślin, uprawę ziemi, każdy jest rodowodem spokrewniony z bestialskimi ideologiami III Rzeszy Niemieckiej

Chwała Niemcom, Żydom, Ukrainie. Chwała Unii i zboczeńcom. Niepodległość tylko w starym kinie

Widać gołym okiem – okiem nieoprawionym w okulary propagandowych mediów zawężającym zakres widzenia, a tym samym zakres myślenia, że Unia jest organizacją faszystowską lub przynajmniej faszyzującą tzn. spełniającą klasyczną definicję faszyzmu w teorii oraz realizującą tę doktrynę w praktyce. „Nic bez Unii, nic poza Unią, nic przeciwko Unii”. Ponadto zgodnie z zapowiedzią organizacja ta ma zamiar zrealizować podstawową doktrynę ze swojego oficjalnego zestawu doktryn i idei czyli z  manifestu komunistycznego Spinellego, likwidując ostatecznie niepodległość państw członkowskich w ramach tworzonej już na siłę neokomunistycznej federacji. Pytanie czy człowiek rozumny głosuje za powyższym jest pytaniem retorycznym.

Zrównoważony rozwój oznacza ograniczony dostęp

„Zrównoważony dostęp” do złóż naturalnych, gotówki, żywności, wody, o którym wspominał ks. prof. Tadeusz Guz.

https://twitter.com/MariuszJagora/status/1708454136625217684

Na ostatnim posiedzeniu Organizacji Narodów Zniewolonych prezydent Duda wygłosił swoistą odę do „zrównoważonego rozwoju”. Nic nie może tego tłumaczyć, nawet życzliwe założenie innej orientacji Andrzeja Dudy. Powszechność tejże orientacji wśród polityków lekkich obyczajów – lekko ważących sobie polską rację stanu czyli swoista trans-inteligencja nie jest usprawiedliwieniem, lecz cechą wykluczającą ideologicznych zboczeńców z grona osób godnych wyboru.

Z tego powodu, jeżeli pójdę na wybory, będę się kierować prostym kryterium:

Restytucja Polski (państwa i narodu) czy jej likwidacja w ramach wspomnianego „Wielkiego Resetu”

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne