Doniosłość Patriotyzmu – ks. prof. Tadeusz Guz

Jest to centralnie ważna cnota społeczna w życiu każdego człowieka, każdej rodziny, każdego narodu, każdej ojczyzny, każdego państwa i każdej instytucji społecznej. Człowiek patriota to w porządku natury taki fundament jego rodziny, ojczyzny i państwa jakim jest w jeszcze większym stopniu sam Pan Bóg dla całej rzeczywistości.

−∗−

Doniosłość Patriotyzmu – ks. prof. Tadeusz Guz (audio)

Wykład wygłoszony w salce katechetycznej przy parafii św. Jana Pawła II w Biłgoraju, 01.10.2023

Samo audio nagrywane telefonem.

 

 

−∗−

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!