Niemiecka służba zdrowia – z każdą dawką coraz większa absencja pracownicza

Interesujący jest podział ze względu na płeć: mężczyźni rzadziej przyjmowali leki po pierwszej i drugiej dawce (odpowiednio 16,6% w porównaniu z 24% i 31,5% w porównaniu z 49,6%), ale po trzeciej dawce ta różnica między płciami zniknęła. Jednak mężczyźni konsekwentnie rzadziej szli na zwolnienie lekarskie po każdej dawce.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

Pixabay/CC0 Public Domain

 

Badanie: Z każdym szczepieniem przeciw covid-19 pracownicy służby zdrowia bardziej chorują – coraz częściej ubiegają się o coraz dłuższe zwolnienia i po każdej dawce przyjmują więcej leków przeciwbólowych

Niezdolność do pracy po szczepieniu przeciw covid-19” to skromny artykuł opublikowany właśnie w czasopiśmie Public Health (płatne, ale dostępny tutaj jako preprint z listopada ubiegłego roku), w którym analizowane są dane z badania kohortowego „CoVacSer” przeprowadzonego w Würzburgu w celu monitorowania skutków zakażenia covid i szczepień u pracowników służby zdrowia. Spośród 1831 uczestników CoVacSer, których ankietowano na temat ich doświadczeń ze szczepieniami w okresie od 29 września 2021r. do 27 marca 2022r., 1704 spełniło kryteria włączenia do niniejszego badania. Przyglądamy się zatem skutkom pierwszej, drugiej i trzeciej dawki.

Ze streszczenia:

Szczepienie przeciwko covid-19 okazało się kluczową strategią kontroli rozprzestrzeniania się i ciężkości przebiegu infekcji SARS-CoV-2, szczególnie wśród [pracowników służby zdrowia]. Jednakże niezdolność [do pracy] związana ze szczepionkami może przeciążyć publiczną opiekę zdrowotną i należy się tym zająć w ramach tej ważnej strategii zapobiegania. Nieobecności personelu związane ze szczepionkami należy rozpatrywać w świetle przyszłych kampanii szczepień przypominających [booster] przeciwko covid-19 oraz wyzwań związanych z utrzymującą się pandemią covid-19.

Wybrana grupa w CoVacSer składa się głównie z kobiet (87%). Tylko niewielką część (18,6%) stanowili lekarze. Badani są stosunkowo młodzi i zdrowi, a mediana wieku wynosi 39 lat.

Zdecydowana większość wszystkich osób w kohorcie otrzymywała BioNTech/Pfizer w każdej z trzech dawek. W przypadku wszystkich trzech dawek i wszystkich 1704 uczestników, wstrzyknięcia spowodowały łącznie 1550 dni chorobowych.

Oto wykres średniej liczby dni chorobowych dla każdej dawki…

 

… a oto odsetek pracowników służby zdrowia ubiegających się o zwolnienie lekarskie w przypadku każdej dawki:

 

Ogółem w wyniku stosowania boosterów 27,9% całej próby wzięło co najmniej jeden dzień wolny od pracy. Spośród 21 uczestników, którzy otrzymali AstraZeneca w pierwszej dawce, aż 11, czyli 52%, wylądowało na zwolnieniu lekarskim. Preparat Moderna był również wyraźnie gorszy od średniej określonej przez BioNTech, wysyłając 106 z 255, czyli 46% uczestników, którzy otrzymali go jako trzecią dawkę, do domu w celu wyzdrowienia.

Ten sam obraz rysuje się w szerszej grupie pracowników służby zdrowia, którzy przyjmowali leki łagodzące objawy poszczepienne. Po trzeciej dawce zdecydowana większość wszystkich osób w próbie (86%) przyjmowała leki łagodzące ostre objawy zastrzyków:

 

Interesujący jest podział ze względu na płeć: mężczyźni rzadziej przyjmowali leki po pierwszej i drugiej dawce (odpowiednio 16,6% w porównaniu z 24% i 31,5% w porównaniu z 49,6%), ale po trzeciej dawce ta różnica między płciami zniknęła. Jednak mężczyźni konsekwentnie rzadziej szli na zwolnienie lekarskie po każdej dawce.

Autorzy doszli do wniosku, że „szczepienie przeciwko covid-19 ma istotny wpływ na dostępność personelu w sektorze zdrowia”, i że prawdopodobnie zwiększona odpowiedź immunologiczna na każde kolejne szczepienie jest odpowiedzialna za nasilające się objawy. Patrzymy tutaj tylko na ostre, natychmiastowe reakcje na szczepienie, a nie na urazy lub inne poważniejsze zdarzenia niepożądane. Wyniki badania wyraźnie potwierdzają zdecydowaną niechęć ogółu społeczeństwa do wyrażenia zgody na dalsze szczepienia po kampanii przypominającej. Nawet jeśli wszystko pójdzie dobrze, po szczepionkach i tak wiele osób czuje się źle, a efekt z każdym kolejnym szczepieniem staje się coraz bardziej wszechogarniający i coraz silniejszy.

____________________

Study: With each Covid vaccination, healthcare workers get sicker – applying for progressively more leave and taking more analgesic medication after each dose, Eugyppius, Sept 20, 2023

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!