Najskuteczniejsza broń by pokonać zło – ks. Marek Bąk

Na ważność modlitwy dziecięcej wskazuje nam Matka Boża, która zwykle objawia się małym dzieciom. One są niewinne, niemające grzechu śmiertelnego, są ufne i ich modlitwy mają większą szczególność, większą moc. Dlatego, oprócz tego, że jest to wychowawcze, kształtujące, to oprócz tego skuteczność modlitw takich ludzi jest podobna trochę do skuteczności modlitw ludzi świętych. Bo też dopóki dzieci nie są zepsute przez świat, są bliskie świętości i modlitwa takich dzieci jest wielkim skarbem.

−∗−

Najskuteczniejsza broń by pokonać zło – ks. Marek Bąk

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!