Porażka lockdownów – analiza Institute of Economic Affairs

Zgodnie z tym recenzowanym nowym badaniem naukowym, lockdowny związane z covid-19 były „globalną porażką polityki o gigantycznych proporcjach”. Drakońska polityka nie zdołała znacząco zmniejszyć liczby zgonów, jednocześnie nakładając znaczne koszty społeczne, kulturowe i ekonomiczne.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

___________***___________

 

Porażka lockdownów – analiza Institute of Economic Affairs

Nowy systematyczny przegląd i metaanaliza opublikowane przez Institute of Economic Affairs pokazują, że lockdowny covidowe nie zmniejszyły znacząco liczby zgonów.

 • Metaanaliza Herby-Jonung-Hanke wykazała, że ​​lockdowny, zgodnie z badaniami opartymi na wskaźnikach restrykcyjności z wiosny 2020r., zmniejszyły śmiertelność o 3,2% w porównaniu z mniej restrykcyjnymi zasadami lockdownu przyjętymi przez np. Szwecję
  .
 • Oznacza to, że lockdowny zapobiegły 1700 ofiarom śmiertelnym w Anglii i Walii, 6000 w Europie i 4000 w Stanach Zjednoczonych.
  .
 • Lockdowny zapobiegły stosunkowo niewielkiej liczbie zgonów w porównaniu z typowym sezonem grypowym – w Anglii i Walii występuje od 18 500 do 24 800 zgonów z powodu grypy, w Europie występuje 72 000 zgonów z powodu grypy, a w Stanach Zjednoczonych 38 000 zgonów z powodu grypy w typowym sezonie grypowym.
  .
 • Wyniki te bledną w porównaniu z ćwiczeniami modelowymi przeprowadzonymi przez Imperial College of London (marzec 2020), które przewidywały, że lockdowny uratują życie ponad 400 000 osób w Wielkiej Brytanii i ponad 2 milionom w Stanach Zjednoczonych.
  .
 • Herby, Jonung i Hanke doszli do wniosku, że dobrowolne zmiany zachowań, takie jak dystans społeczny, odegrały znaczącą rolę w łagodzeniu pandemii – ale surowsze ograniczenia, takie jak zasady pozostania w domu i zamykanie szkół, generowały bardzo wysokie koszty, ale przyniosły tylko znikome korzyści zdrowotne.

Zgodnie z tym recenzowanym nowym badaniem naukowym, lockdowny związane z covid-19 były „globalną porażką polityki o gigantycznych proporcjach”. Drakońska polityka nie zdołała znacząco zmniejszyć liczby zgonów, jednocześnie nakładając znaczne koszty społeczne, kulturowe i ekonomiczne.

„To opracowanie jest pierwszą wszechstronną oceną badań nad skutecznością obowiązkowych środków ograniczania śmiertelności” – mówi jeden ze współautorów badania, dr Lars Jonung, emerytowany profesor Centrum Studiów Finansowych Knuta Wicksella na Szwedzkim Uniwersytecie w Lund: „To pokazuje, że lockdowny były nieudaną obietnicą. Miały znikome skutki zdrowotne, ale katastrofalne koszty gospodarcze, społeczne i polityczne dla społeczeństwa. Najprawdopodobniej lockdowny stanowią największy błąd polityczny w dzisiejszych czasach”.

Obszerna 220-stronicowa książka, opublikowana dzisiaj przez londyński think tank z Institute of Economic Affairs, rozpoczyna się od systematycznego przeglądu 19 646 potencjalnie istotnych badań. Do metaanalizy autorzy wybrali 22 badania, które opierają się na rzeczywistych, zmierzonych danych dotyczących śmiertelności, a nie na wynikach uzyskanych z ćwiczeń modelujących. Metaanaliza jest uważana za „złoty standard” dowodów, ponieważ łączy porównywalne, niezależne badania w celu określenia ogólnych trendów.

Autorzy, w tym profesor Steve H. Hanke z Johns Hopkins University, biorą również pod uwagę szereg badań, w których określono wpływ poszczególnych ograniczeń związanych z kwarantanną, w tym zasad pozostania w domu czy zamknięcia szkół i ograniczeń w podróżowaniu.

W każdym przypadku ograniczenia niewiele przyczyniły się do zmniejszenia śmiertelności z powodu covid-19:

 • Nakazy pozostania w domu w Europie i Stanach Zjednoczonych zmniejszyły śmiertelność z powodu covid o od 1,4 do 4,1 procent;
  .
 • Zamknięcia firm zmniejszyły śmiertelność o 7,5 procent;
  .
 • Ograniczenia zgromadzeń prawdopodobnie zwiększyły śmiertelność z powodu covid o prawie sześć procent;
  .
 • Nakazy noszenia masek, od których większość krajów uchyliła się wiosną 2020r., zmniejszyły śmiertelność o 18,7 procent, w szczególności nakazy w miejscach pracy;

oraz

 • Zamknięcie szkół spowodowało spadek śmiertelności o 2,5 do 6,2 procent.

Drugie podejście zastosowane przez autorów do oszacowania wpływu lockdownów na śmiertelność to połączone badania, w których przyjrzano się konkretnym elementom lockdownów (takim jak zamykanie szkół, noszenie masek itp.) w zakresie faktycznego stosowania pojedynczych interwencji niefarmaceutycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Korzystając z tego podejścia, autorzy szacują, że lockdowny zmniejszyły śmiertelność o 10,7 procent wiosną 2020r. – znacznie mniej niż szacunki opracowane na podstawie modelowania epidemiologicznego.

Badanie porównuje wpływ środków restrykcyjnych z efektem „robienia jak najmniej”, zamiast zaniechania czegokolwiek. Reakcja Szwecji na covid była jedną z najmniej rygorystycznych w Europie, ale i tak nałożono pewne ograniczenia prawne i włączono szeroko zakrojoną publiczną kampanię informacyjną.

Dobrowolne środki, takie jak dystans społeczny i zmniejszenie kontaktów osobistych, skutecznie zmniejszyły śmiertelność covid w Szwecji, kraju, który nie nakładał drakońskich ograniczeń prawnych. Jest to zgodne z dowodami z początku pandemii, że dobrowolne działania zaczęły zmniejszać transmisję przed lockdownami.

Autorzy stwierdzają również, że nakazy prawne ograniczają jedynie stosunkowo niewielki zestaw potencjalnie zaraźliwych kontaktów, a w niektórych przypadkach mogą odnosić wręcz odwrotny skutek, zachęcając ludzi do pozostania w pomieszczeniach w mniej bezpiecznym środowisku.

Jeżeli dobrowolne działania, drobne zmiany prawne i proaktywne kampanie informacyjne skutecznie zmniejszyły transmisję covid, to z punktu widzenia zdrowia publicznego lockdowny były nieuzasadnione. Ten negatywny wniosek jest wzmacniany przez znaczące koszty gospodarcze i społeczne związane z lockdownami, które obejmują:

 • zahamowanie wzrostu gospodarczego;
  .
 • duże przyrosty długu publicznego;
  .
 • rosnące nierówności;
  .
 • szkody dla edukacji i zdrowia dzieci;
  .
 • obniżona jakość życia związana ze zdrowiem;
  .
 • uszczerbek na zdrowiu psychicznym;
  .
 • wzrost przestępczości;

oraz

 • zagrożenia dla demokracji i utrata wolności.

Badanie stwierdza, że ​​dopóki nie pojawią się znaczące alternatywne dowody, to w przypadku kontroli przyszłych pandemii lockdowny należy „odrzucić od ręki”.

Jonas Herby, współautor badania i specjalny doradca w Center for Political Studies (CEPOS), niezależnego klasycznego liberalnego think tanku z siedzibą w Kopenhadze w Danii, powiedział:

„Liczne wprowadzające w błąd badania, oparte na subiektywnych modelach i pomijające istotne czynniki, takie jak dobrowolne zmiany zachowań, mocno wpłynęły na początkowe postrzeganie lockdownów jako wysoce skutecznych środków. Nasza metaanaliza sugeruje, że kiedy badacze uwzględniają dodatkowe zmienne, takie jak dobrowolne zachowanie, wpływ lockdownów staje się znikomy”.

Profesor Steve H. Hanke, współautor i profesor ekonomii stosowanej oraz zast. dyrektora Institute for Applied Economics, Global Health and the Study of Business Enterprise na Johns Hopkins University: „Jeśli chodzi o covid, modele epidemiologiczne mają wiele wspólnych cech: wątpliwe założenia, jeżące włosy na głowie prognozy katastrof, które się nie sprawdzają, i niewiele wyciągniętych wniosków”.

„Nauka o lockdownach jest jasna. Dane widzimy: uratowani przed zgonem to kropla w morzu w porównaniu z oszałamiającymi kosztami nałożonych zabezpieczeń”.

 

[Raport w formie pdf]

DID LOCKDOWNS WORK? The verdict on Covid restrictions IEA, Perspectives 1, Jonas Herby, Lars Jonung & Steve H. Hanke, June 2023 [PDF]

 

 

____________________

The Failure of Lockdowns: IEA Speaks, Brownstone Institute, June 7, 2023

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!