Biczowanie Chrystusa w hotelu Mariott w Warszawie     

Biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie (Mt 18, 6-11)

William-Adolphe Bouguereau, Biczowanie Chrystusa (1880 r.)

W Środę Popielcową, 22 lutego 2023 r. a więc w święto nie nakazane przez Kościół Katolicki (uczestnictwo we Mszy św. jest w tym dniu zalecane, ale nie obowiązkowe) odbyła się w Hotelu Mariott w Warszawie, w apartamencie prezydenta USA Joe Biedna, Msza św. celebrowana przez ks. dr. Wiesława Dawidowskiego OSB z posypaniem głów wiernych popiołem. Msza św. odbyła się na prośbę prezydenta USA, gdyż „nigdy jeszcze nie opuścił Mszy Środy Popielcowej i (…) pewnie jego śp. mama byłaby w niebie bardzo niezadowolona, gdyby opuścił tego dnia wizytę w kościele”.  Uczestniczyło w niej sześć osób.

W tekście pt. Challenge od prezydenta https://deon.pl/kosciol/challenge-od-prezydenta-usa,2425466  ks. Dawidowski omawia okoliczności, w jakich do tego doszło. W odczuciu wielu wierzących, wyjaśnienia te (zamieszczone także przez niego na Facebooku) nie rozwiewają niepokoju, iż dokonano tam pogwałcenia prawa kanonicznego przez ks. celebransa jak i biskupa miejsca. Zwłaszcza, że tuż bok hotelu znajduje się duży i oddzielony wysokim ogrodzeniem od ruchu ulicznego kościół św. Barbary, stanowiący odpowiedniejsze niż apartament hotelowy miejsce do sprawowania Najświętszej Ofiary. Warunki, na których Kościół udziela zgody na taki akt, omawia obszernie ks. Zbigniew Janczewski wykładowca Uniwersytetu im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w opracowaniu pt. Sprawowanie Eucharystii poza miejscem świętym, zamieszczonym  w kwartalniku „Prawo Kanoniczne” 2/3-4. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny-r2009-t52-n3_4/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny-r2009-t52-n3_4-s285-302/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny-r2009-t52-n3_4-s285-302.pdf

Z tekstu tego wynika jednoznacznie, iż w sytuacjach wyjątkowych, zgodę na odprawienie Mszy św. poza miejscem świętym wyraża biskup miejsca, pamiętając wszakże o zaleceniach w tej mierze Stolicy Apostolskiej i że  możliwość sprawowania Eucharystii poza miejscem świętym nie powinna być nadużywana, zaś głównym miejscem w którym się Ją składa, jest przede wszystkim świątynia i kaplica.

Te szczególne okoliczności są przez znawcę tematu ks. Janczewskiego ściśle wyszczególnione w punktach i żadna z nich nie odnosi się do sytuacji, w której urzędnik świecki mógłby wyprosić u kapłana odprawienie mszy poza miejscem świętym, z powodu osobistych przyzwyczajeń, jak to uzasadnia Biden, czy z chęci zasłużenia się u przebywającej w zaświatach mamy. Brzmiałoby to wręcz komicznie, gdyby nie bardzo poważna materia, której dotyczy.  Nie wytrzymuje też krytyki inny argument, jakim posługuje się ks. Dawidowski, iż „chodziło o względy bezpieczeństwa, bo kościół parafialny musiałby być wyłączony z użytkowania przez zwykłych wiernych na co najmniej 72 godziny przed taką operacją, a każdy jego zakamarek dokładnie prześwietlony. Do tego dochodzą ograniczenia czasowe, kolejne spotkania i napięty grafik. Wszystkie te okoliczności składają się na moment konieczności postawienia ołtarza polowego”.

Jeżeli program bezpieczeństwa POTUS’a rzeczywiście wymaga takich obostrzeń, to trudno. Ale starczyło wtedy odpowiedzieć, że skoro uczestnictwo we mszy św. w kościele jest związane z utrudnieniami, to przecież nakazu takiego w Środę Popielcową nie ma. Poza tym, jeśli ktoś obejmuje wysoki urząd, to musi wiedzieć ża naraża na szwank wiele ze swych praktyk religijnych. Dlatego głęboko wierzący i rozsądny katolik zazwyczaj nie pcha się do zaszczytów świeckich.  Poza tym, czyżby Joe Biden nie mógł – zamiast żądając dostarczenia sobie Eucharystii do apartamentu, co polscy kapłani skwapliwie wykonali – pofatygować się do Pana Boga obecnego w tabernakulum czynnej zawsze kaplicy pałacu Prezydenta Polski? Za niskie progi?

Ks. Wiesław Dawidowski i Joe Biden podczas prowizorycznej Mszy św. w apartamencie prezydenta USA w hotelu Mariott, Warszawa Środa Popielcowa 2023 r.

Niestety, zgorszenie w hotelu Marriott dokonało się nie tylko w zakresie odprawienia Mszy św. w niegodnym miejscu. Jeśli bowiem udzielono Joe Bidenowi podczas tej Mszy również Komunii św. (a zapewne tak było, znając obyczaje anglosaskie,  gdy Komunię przyjmuje się en masse i najczęściej bez spowiedzi) to doszło do profanacji samej Eucharystii przez udzielenie jej gorszycielowi i jawnogrzesznikowi, od dawna promującym idee i działania sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Nic nie wiadomo, aby je odwołał i wyraził chęć poprawy.

Ksiądz Dawidowski i biskup miejsca nie mogą nie znać publicznych wypowiedzi prezydenta USA i osób z jego kręgu na temat aborcji, eutanazji czy ideologii gender. Oto parę stosunkowo niedawnych przykładów: 18 października 2022 r.  podczas konwencji partii Demokratycznej w Waszyngtonie D.C., prezydent Joe Biden obiecał traktowanie prawa do aborcji jako priorytetu legislacyjnego w nowej kadencji. https://edition.cnn.com/2022/10/18/politics/joe-biden-abortion-speech/index.html Zaś 7 lutego 2023 r. w swym orędziu o stanie państwa wygłoszonym na Kapitolu, przyrzekł zawetowanie narodowego zakazu aborcji, jeżeli Kongres go uchwali. https://19thnews.org/2023/02/biden-abortion-state-of-the-union/  13 grudnia 2022 r. Joe Biden uroczyście i z wielkim rozgłosem podpisał ustawę o szacunku dla małżeństwa w tym dla małżeństw osób tej samej płci, przed tysiącami zaproszonych gości na trawniku przed Białym Domem. https://edition.cnn.com/2022/12/13/politics/white-house-same-sex-marriage-signing-ceremony/index.html W lutym 2021 r. Prezydent Joe Biden nominuje na stanowisko HHS (Secretary of Health And Human Services) Xaviera Beccersa, wspieranego przez organizacje pro-eutanazyjne. https://www.catholicnewsagency.com/news/246591/bidens-hhs-nominee-supported-assisted-suicide-in-california 15 czerwca 2022 r.  prezydent Joe Biden wydał rozporządzenia wykonawcze, mające powstrzymać to, co Biały Dom uważa za dyskryminację osób LGBTQ w stanach kontrolowanych przez Republikanów, promując zarazem operacje zmiany płci i rozszerzając zakres opieki dla rodziców i dzieci homoseksualnych i transseksualnych. https://www.pbs.org/newshour/politics/president-biden-issues-executive-orders-to-counter-state-actions-he-sees-as-anti-lgbtq

Starczy? A to tylko pierwsze z brzegu przykłady wystąpień i działań legislacyjnych tego „gorliwego katolika”. Odmowa udzielenia Komunii św. takiemu zatwardziałemu grzesznikowi jest OBOWIĄZKEM kapłana katolickiego sprawującego Eucharystię. I jak kolejne smutne szyderstwo brzmi wypowiedź ks. Dawidowskiego,  iż „moim obowiązkiem jako księdza jest udzielić Komunii każdej osobie, która w swoim sumieniu o to prosi. Tylko Pan Jezus zna ludzkie serca”.

Nieprawda! Ksiądz nie „jest zobowiązany” do  udzielania Ciała Eucharystycznego publicznym gorszycielom, którzy nie okazują skruchy ani woli poprawy.

Przepraszam, kto księdzu doktorowi dał dyplom z teologii?

Oczywisty udział biskupa miejsca w tym skandalu pominę, gdyż po tym akurat dygnitarzu kościelnym nikt się nie spodziewa postaw heroicznych, do jakich zaliczałaby się niezgoda  na parodię Mszy św. w pokoju hotelowym, gdy obok jest czynna świątynia katolicka, oraz profanację Komunii Św. udzielonej jawnogrzesznikowi.

 

Odsłony: 4612

O autorze: pokutujący łotr