Pan Bóg nigdy nie rezygnuje – ks. Marek Bąk

Rozzuchwalenie świata jest prowokujące względem Pana Boga i tu możemy podziwiać bożą cierpliwość, bożą łaskawość. No, bo jak to mówi Pismo Święte: Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył. Jednocześnie zauważamy wielką zatwardziałość, o cechach jakby nieodwracalnych u wielu ludzi. Ludzie są tak zagubieni w obłędnych ideologiach i celach, że stają się katami dni swoich.

−∗−

Pokuta potrzebna grzesznikowi – ks. Marek Bąk

‘Rozzuchwalenie świata jest prowokujące względem Pana Boga i tu możemy podziwiać bożą cierpliwość, bożą łaskawość. No, bo jak to mówi Pismo Święte: Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył. Jednocześnie zauważamy wielką zatwardziałość, o cechach jakby nieodwracalnych u wielu ludzi. Ludzie są tak zagubieni w obłędnych ideologiach i celach, że stają się katami dni swoich. Dlatego patrząc na to z góry, na ludzkość jak na zbiorowisko społeczne, można powiedzieć, że ludzkość nie daje sobie szansy, nie daje szansy Panu Bogu.
Ponieważ to, do czego ludzie doprowadzili się dziś, wszystkie dary boże użyli przeciwko swojemu zbawieniu i czci należnej Panu Bogu – można się spodziewać, że Pan Bóg stanie w obronie ludzkości, aby się ludzkość nie zatraciła, aby grzech nie narastał i użyje jakiejś dużej interwencji (…)’

‘To jest sprawdzian, na którym wierni demaskują samych siebie. Okazuje się, że dla wielu ludzi najwyższym dobrem jest zdrowie. Z punktu widzenia pobytu na ziemi, zdrowie jest sprawnością najbardziej pożądaną, najprzedniejszą. Lepiej być zdrowym niż bogatym. Natomiast z punktu widzenia wieczności, zdrowie jest przejściowe, nie każdemu dane. Natomiast cześć dla Boga jest dojrzalszą postawą ludzi wierzących. I w tej takiej płyciźnie, jaka jest kult zdrowia, sprawności, młodości.’

Pan Bóg nigdy nie rezygnuje. Zawsze czeka na człowieka z obfitością, aby człowiek zechciał przyjąć i otrzymać dla siebie ten dar ożywiający.’

‘Czy ludzkość daje Panu Bogu szansę? I ile to jeszcze będzie trwało? Z tego powodu, kto może niech się modli. Kto nie pojmuje – też niech się modli. Modlitwa jest dzisiaj dziełem najkorzystniejszym. To czas najlepiej zużyty. Modlitwa nie jest kosztem wykonywania obowiązków stanu, tylko w modlitwie człowiek widzi konieczność Boga i uprasza miłosierdzie dla siebie i innych. Tak, że ludzie modlitwy [są] dobrodziejami ludzkości. Nie wynalazcy, nie bohaterowie aren. Ludzie modlitwy i pokuty, ci utrzymują świat w istnieniu.’

Również o: ojczyźnie jako łasce nieodrzuconej, leczeniu psychiki chemią materialną, modlitwie i zakazie rozpaczy…

 

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!