W akcie pokory, szacunku i czci


Klęczenie jest wyrazem bezgranicznej miłości i oddania.

Sytuacje związane z pokłonem (uniżeniem) i postawą klęczącą ukazuje Pismo Święte (testament Boga dla ludzi).

1) klękanie przed Bogiem…

I uwierzył lud, gdy słyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk. A uklęknąwszy, oddali pokłon. (Wj 4,31)

Dawid rzekł do całego zgromadzenia: ”Błogosławcież Pana, Boga waszego”. I błogosławiło całe zgromadzenie Pana, Boga swych przodków, klękając i oddając pokłon do ziemi w hołdzie Panu i królowi. (1 Krn 29,20)

Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego … upadł na kolana … a wyciągnąwszy ręce ku niebu, rzekł: ”Panie, Boże Izraela, nie ma takiego Boga, jak Ty, na niebie ani na ziemi… (2 Krn 6,12-2 Krn 6,15)

Król Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby Go uczcić. (2 Krn 20,18-2 Krn 20,19)

W czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana, Boga mojego, i rzekłem: ”Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej głowy, a wina nasza wzbiła się do nieba. (Ezd 9,05-Ezd 9,06)

Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: ”Amen! Amen!” Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. (Ne 8,06-Ne 8,08)

Daniel …miał …w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana modląc się i uwielbiając Boga. (Dn 6,11)

Sługa Abrahama rzekł: A potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu; i dziękowałem Panu, Bogu pana mego Abrahama, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę dla jego syna. (Rdz 24,48)

Jezus chodził po całej Galilei, nauczając … i wyrzucając złe duchy … przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: ”Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”… (Mk 1,39-Mk 1,44)

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: ”Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”… (Mk 10,17-Mk 10,18)

Jezus … udał się … na Górę Oliwną … upadł na kolana i modlił się tymi słowami: ”Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. (Łk 22,39-Łk 22,45)

Żołnierze zaprowadzili Jezusa na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium … bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili … wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. (Mk 15,15-20)

Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: ”Tabito, wstań!” A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. (Dz 9,40-42)

Paweł: We wszystkim pokazałem wam, że … trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa …”Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. (Dz 20,35-38)

Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. (Ps 95,06-Ps 95,07)

Mówi Pan – przede Mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. (Rz 14,11)

Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: ”Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc”. (Iz 45,23-Iz 45,24)


2) pokłon człowiekowi… (postawa stojąca)

Wysłańcy Korneliusza setnika z kohorty Italskiej przyszli z Cezarei do Jafy, do Piotra i powiedzieli mu: ”Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz”.
Piotr więc … wyruszył razem z nimi … A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: ”Wstań, ja też jestem człowiekiem”. (Dz 10,22-28)


3) pokłon ojcu i matce… (twarzą do ziemi)

Gdy Izrael (Jakub) przybył do Egiptu, zobaczył synów Józefa, ucałował ich i uścisnął. Józef, odsunąwszy swych synów od kolan ojca swego, pokłonił mu się twarzą do ziemi. (Rdz 48,8-12)


Powyższe cytaty przywołałam w związku z wydarzeniem na pogrzebie papieża Benedykta XVI na Placu Świętego Piotra w Rzymie, gdzie Prezydent RP uklęknął w czasie, gdy przenoszący trumnę z ciałem Benedykta XVI (z Placu do Bazyliki) przechodzili obok miejsca, które zajmowała polska delegacja. Wydarzenie to upamiętniono na zdjęciu i opublikowano na stronie www.prezydent.pl.

Z wpisów w Internecie, które pojawiły się po śmierci papieża wyczytałam, że Benedykt XVI miał powiedzieć za swojego życia: “Przez to, że teraz proszę o przyjmowanie Komunii na kolanach i udzielam jej do ust, chciałem podkreślić cześć należną realnej obecności Chrystusa w Eucharystii”.

Nie wiem, czy Prezydent RP przyjął Komunię Świętą na pogrzebie papieża Benedykta XVI, nie wiem, czy na stojąco, czy klęcząc.
Ale jestem pełna wiary i wiem, że postawę klęczącą dobrze jest przyjąć i zachować podczas: Komunii Świętej, przeistoczenia, procesji z monstrancją, adoracji Najświętszego Sakramentu, gdy kapłan idzie z Panem Jezusem, i we wszystkich sytuacjach, gdy chcemy Bogu okazać wdzięczność.

/Maria/ 5 stycznia 2023

O autorze: Maria