Orędzie z Trevignano Romano, 7 sierpnia 2021

Trevignano Romano, 7 sierpnia 2021 r.

Dzieci moje, dziękuję wam za to, że posłuchaliście mojego wołania w waszych sercach i zgięliście kolana. Umiłowane dzieci, módlcie się wiele, bo wszystko jest w trakcie swego wypełniania, potrzebuję was, potrzebuję ludzi prawdziwej wiary, tak, jak Jezus powiedział Swoim apostołom. Mówię wam: wstańcie i idźcie między narody i mówcie o Bogu, czyńcie świętymi ludzi, nie bójcie się niczego, bo mój Syn będzie z wami. Moje dzieci, moja obecność na świecie jest przygotowaniem na Przyjście Jezusa, które jest coraz bliżej, nie martwcie się o pozostawione rzeczy ziemskie, rodzinę, przyjaźnie, ale idźcie i nauczajcie z odwagą, a jeśli ci, którzy was słuchają, nadal mają zamknięte serca, tylko pomódlcie się za nich i dalej idźcie ewangelizować, ja będę z wami.

Eugène Burnand – Apostołowie Piotr i Jan w poranek Zmartwychwstania (1898)

Oddalcie się od wszystkiego, co nie pochodzi od Boga, bo Jezus mówi: kto cierpi ze Mną i dla Mnie, wejdzie do mojego królestwa, ale kto nie chce się ze Mną radować, będzie czekał na Mój Sąd; mówcie o Bogu, Który jest taki miłosierny, ale zarazem sprawiedliwy i przygotowuję was, abyście byli tacy, jak On: przebaczający, ale i sprawiedliwi. Chiny będą cierpieć za swoje złe uczynki, módlcie się za miejsce, gdzie urodził się Jezus, bo tam będą działania wojenne. Teraz błogosławię was w Imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Przekł. symult. z j.ang. w por. z oryg. włoskim  Pokutujący Łotr

Odsłony: 11

O autorze: pokutujący łotr