Intronizacja Chrystusa Króla ostatnim ratunkiem dla Polski! Orędzia otrzymywane przez Cypriana Polaka

WSTĘP:

 Przed paroma dniami zamieściłem na Ekspedycie ten materiał, który uważam za wartościowy i godny rozważenia w każdym katolickim sercu. Są to fragmenty przekazów otrzymywanych przez Cypriana Polaka od 2015 r., które są zatytułowane na jego blogu jako: „Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata”

Jednak żywiołowa i negatywna reakcja niektórych Blogerów Ekspedyta na ten materiał spowodowała, że usunąłem go w obawie, aby nie powtórzyły się niesnaski podobne do tych z 2013 i 2014 r. jakie narosły na Ekspedycie wokół Orędzi otrzymywanych wówczas przez ś.p. Adama Człowieka. Ci, którzy są z nami od początku istnienia portalu, pamiętają pewną blogerkę i jej brata – po tym zdarzeniu opuścili portal –   którzy urządzili wtedy trwającą wiele dni i kosztującą nas wszystkich wiele siwych włosów awanturę, próbując wciągnąć  w nią samego Abp. Dzięgę. 

 Oczywiście, nie posądzam żadnej z pobożnych i rozsądnych Osób, które negatywnie zareagowały na orędzia otrzymywane przez Cypriana Polaka, o chęć wzniecenia podobnej scysji. Odwrotnie – ich reakcje i argumenty były rzeczowe, powiedziałbym wręcz, że teologiczne i odnosiły się m.in. do faktu, iż orędzia te jednoznacznie skrytykował znany i świątobliwy kapłan Adam Skwarczyński.

 I to właśnie sprowokowało mnie, aby na warunkach spowiedzi poradzić się w konfesjonale. Wczoraj, mój spowiednik dał mi prostą radę: nie jest grzechem zamieszczanie orędzi prywatnych, których przesłanie jednoznacznie  wspiera – jak to odczuwamy w sercu – prawdy naszej Wiary i daje dobre owoce. Nawet, gdy jeszcze nie otrzymały one zatwierdzenia przez Kościół. Należy jednak taki tekst poprzedzić notą, że zamieszczam te orędzia w uczciwym i głębokim przekonaniu, że są wartościowe dla formowania katolickiego sumienia i nie są niezgodne w żadnym aspekcie z nauczaniem Kościoła. I że w odczuciu moim warto zapoznać się z nimi dla wzbogacenia duchowego i dla osobistych rozważań,  pamiętając jednak, że nie posiadają jeszcze oficjalnego zatwierdzenia przez Kościół Katolicki w postaci imprimatur albo nihil obstat.

 Co też niniejszym czynię – ponownie zamieszczając wybór tekstów z przekazów otrzymywanych przez Cypriana Polaka i licząc na prawidłowe odczytanie mych intencji przez Blogerów.

  Pokutujący Łotr

 

Fragmenty Orędzi z lat 2015-2018

Spisane przez Cypriana Polaka

Potrzeba wielu proroków, bo lud ten jest bardzo oporny. Narodzie polski, co się z Tobą stało? Staczasz się po równi pochyłej. Kapłani, szczególnie pasterze Mego Kościoła, biskupi, arcybiskupi i kardynałowie. Co czynicie? Nawróćcie się i nie służcie złu. Nie pobłażajcie mu, nie bądźcie modernistyczni, ale wierni Tradycji Kościoła. (15.II.2015 r.)

Rosja, taka, jaka jest teraz, jest nadal wielkim złem, zagrożeniem. Tak, jak powiedziała moja Matka, przefarbowali się, ale nadal chcą roznosić swoje błędy i podporządkować sobie Europę Zachodnią. (24.X.2016 r. Orędzie o Tragedii Smoleńskiej)
Pisz mój synu. Masz dużo do pisania. Czasu też nie jest wiele, jak ci to powiedziałem i mówię to innym. Polacy muszą znać prawdę, czas prawdy się zbliża. Ja jestem prawdą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Polacy muszą stanąć w prawdzie. Polacy muszą iść Moją drogą. Polacy muszą kroczyć Moją drogą, z Moim sztandarem w dłoni. Jak wiesz, szatan jest bardzo zawzięty na twoją Ojczyznę. Zawsze był zawzięty. (26.X.2016 r.)

Moja Apokalipsa została zmarginalizowana w moim Kościele. Czyż tego chcę, czyż zmieniam coś w Moim Piśmie Świętym? (6.XI.2016 r.)

Inteligencjo polska, co się z tobą stało? Gdzie twoje szukanie prawdy, Boga, gdzie twoje dociekliwości? W przypadku Smoleńska – przecież – nie wysilaliście (poza jednostkami) waszej inteligencji, a przeżuwaliście i przeżuwacie papkę medialną. Ale jesteście z siebie zadowoleni i macie o sobie dobre mniemanie, lepsze niż inteligencja polska z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych. Po to was uczyniłem polską inteligencją, abyście prowadzili ten naród wybrany. W sferze ducha, wespół z pasterzami i kapłanami. Natomiast w kwestii zadowolenia z siebie (i nie tylko) jesteście coraz bardziej podobni do faryzeuszy. Nauczyciele, jaki poziom reprezentujecie w swojej większości, gdzie wasz duch? (25.XI.2016 r.)

Tyle do was mówię ludzie, i słuchacie, i drzemiecie. Lubicie dużo mówić i nie przeszkadza wam, gdy dużo mówią w środkach przekazu. Papkę z telewizora przeżuwacie bez skargi. Jeśli zaś Zbawiciel do was mówi, chcecie powiedzieć: Posłuchamy Cię innym razem. Jeśli spędzicie kilka godzin dziennie przy telewizorze, nie uznacie tego za stratę czasu. Czytać zaś pouczenia waszego Zbawiciela czy opis Jego życia – tego nie chcecie. (26.XI.2016 r.)

Jeśli nie zostanę ogłoszony Królem Polski (dodaje Jezus: dokładnie taki tytuł – nie inny: Król Polski – te dwa słowa, żadne inne) to nie ostoicie się. Parcie wroga jest zbyt silne, by wystarczyło uznanie Mnie za Pana i Króla w narodzie polskim i egzorcyzm na Jasnej Górze. (…) Tylko wspólne królowanie z Moją Matką jako Królową Polski ocali wasz kraj. Nie stało się tak dlatego, że nie ma nawrócenia serc. (28.XI.2016 r.)

Nie chcecie zwrócić się do Mnie pełnym sercem (pełnymi sercami) toteż nie możecie przyjąć Moich Łask, które wam w pełni daję. Popatrzcie, tak niewiele wymagam: Jezus Chrystus – Król Polski. Tytuł (dla Mnie) Króla Polski. (29.XI.2016 r.)

Starajcie się o Boże dzieła. Boże dzieła nie są to tylko dzieła przynależące do osób konsekrowanych, prowadzone przez Kościół. Boże dzieła to są także rzeczy prowadzone przez dzieci Boga, ochrzczone i żyjące wiarą, nadzieją i miłością. Starajcie się o nie. Chrześcijanin, który nie wykonuje Bożych dzieł, nie jest zieloną odroślą. (10,11.XII.2016 r.)

Pisz synu. Nie bój się, Moje dziecko. Przede wszystkim nie lękajcie się. Bóg jest Światłością. Światłości nie trzeba się lękać. Bóg jest wszystkim, co macie. (27/28.XII.2016 r.)

Teraz narodem wybranym jest Polska. Zastanawiałeś się synu, czy jest narodem wybranym i zastanawiałeś się, czy narodem wybranym od dwóch tysięcy lat, zaraz po utracie wybraństwa przez Żydów. Przede wszystkim mój synu, jest narodem wybranym od chrztu. Jesteście też znakiem (od wtedy) dla innych. Ale zawsze byliście Mi miłym narodem, mój synu. (1.I.2017 r.)

Widzisz, są odkrycia, jest odkrycie za odkryciem, teraz ostatnio słyszałeś i o hucie szkła sprzed dwóch tysięcy lat. Zmienia się obraz Polski przedchrześcijańskiej. Tak dziecko, jesteście narodem starożytnym i Słowianie jeszcze przed moim narodzeniem emigrowali z waszych ziem z powodu przeludnienia i szukali nowych siedzib. (18.II.2017 r.)

Czyż nie słyszałeś niedawno i to nawet w programie TV Trwam obejrzanym przez ciebie przypadkowo, ale Ja chciałem byś go obejrzał: O tym, że daty historyczne, okresy są fałszowane, aby nie zgadzały się ze zdarzeniami biblijnymi. A nauka oficjalnie – czyż pasuje do potopu? Pokolenia po Adamie są wymienione. Jest grób Adama, jest grób Noego, jego rodziny. Gdzież jest Potop w oficjalnej nauce? (24.II.2017 r.)

Dzięki internetowi wiele rzeczy jest dostępnych za darmo. A wy młodzi, którzy czytacie te słowa dzielcie się ze starszymi, puszczajcie im filmy, drukujcie wedle możności tym, którzy z komputera i internetu sami nie korzystają. (26.II.2017 r.)

Walczcie o księży. Módlcie się szczególnie za swoich księży proboszczów, także wikarych z waszej parafii aby stanęli po właściwiej stronie. Muszą być mocni. Nie mogą wahać się i oglądać się na obie strony. (28.III.2017 r.)

Chcę takich jak ty i innych, ale walczących o Prawdę i szukających Prawdy. Którzy są daleko ode Mnie, odeszli lub nigdy blisko Mnie nie byli. Powiadam: wróćcie. (…) Pragnę was. Pragnę dusz. Moje pragnienie jest coraz większe. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. (29.III.2017 r.)

Pisz dziecko. Nie lękaj się. Idź do światła. Szukaj światła, które daje wzrost i ogrzewa duszę. Tym światłem jest Bóg, jestem nim Ja. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Moim światłem idzie dobrą drogą, właściwą drogą, jedyną drogą, która prowadzi do Zbawienia. Nie odrzucajcie Chrystusa, bo zostanie wam Ciemność. I może zamienić się ona na ciemność wieczną. Bądźcie świadomi niebezpieczeństwa. (30.III.2017 r.)

Wrócimy do słowiańskich korzeni, do korzeni lechickich. Różnie nazywano przodków Polaków i różnie się nazywali. (…) Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, w Polsce interesuje się ostatnio tymi korzeniami. Niechże jednak rozumieją, że Smoleńsk przyszedł na was i dlatego, że jesteście ludem starożytnym z długą tradycją, osiągnięciami i dlatego, że jesteście narodem wybranym. Dopiero nim jednak mogliście być w pełni, gdy przyjęliście Chrystusa jako Boga w Trójcy Jedynego, współistotnego Ojcu, który ukrył się w małym kawałku pszennego pieczywa. (3.I.2018 r.)

Wiele jest spraw moje dziecko, lecz czy ludzie chcą Moich słów? Tak, mała trzódka chce. A inni? Czasu jest niewiele. Przekazy te kieruję w znacznej części do tych, którzy poszukują. Lecz do nich przeważnie one nie docierają… Proszę was abyście docierali do tych ludzi. Jeśli chcą sobie „wyrobić zdanie” o Chrystusie niech czytają „Poemat Boga Człowieka”. Jeśli chcą wypowiadać się na Mój temat, przywołując różne teorie (…) niech najpierw przeczytają [Poemat Boga Człowieka – przyp. PŁ]. (7.I.2018 r.)

Zastanawiałeś się dzisiaj nad czarną skrzynka z Tupolewa. Każdy powinien wiedzieć (i pamiętać), że czarne skrzynki, na które natrafić miał wasz operator filmowy, były w kolorze pomarańczowym. Oficjalnie odnaleziono je dopiero po trzech godzinach od czasu „ogłoszenia katastrofy”. To po pierwsze. Po drugie. Okazywane potem czarne skrzynki miały kolor czerwony. Już to powinno sprawić, że społeczeństwo nie akceptuje tego, jak i wiarygodności tych czarnych skrzynek. (11.I.2018 r.)

O śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza:

…jesteś tym przygnębiony. Nie tyle samym zdarzeniem, ile brakiem reakcji wśród porawicowych i patriotycznych portali i u osób przyznających się do takiej proweniencji, na kpinę z rozumu czyli reanimację przez uciskanie [klatki piersiowej] i to przecież bardzo mocne, kogoś, kto miał być mocno ranny w serce ostrym narzędziem. O takich bzdurach nie słyszano i za Moich Czasów na Ziemi.

Ani Izraelici ani Rzymianie nie daliby się tak ogłupić i głośno protestowaliby. Wybuchłyby nawet zamieszki. Ulegliby przed wojskiem na ulicach, ale władza musiałaby się do tego posunąć. Mówię o tych dwóch narodach, bo je znacie i są bliskie i zrozumiałe, a jeszcze bardziej Rzym.

Pytanie: (…) Czyli jesteśmy głupsi niż starożytni Rzymianie i Izraelici.

– Oczywiście, dziecko. To signum Czasów Ostatnich. A będzie jeszcze gorzej. Lecz od głupoty jest jeden krok do zbrodni. A od zbrodni już tylko droga do potępienia.

Pytanie:Czemu się tak wszyscy boją, czemu nie jednoczą, nie gromadzą się, nie protestują (…) znane osoby w Internecie niejako godzą się z tym, że będą nas pacyfikować i gdy idzie o wolność słowa.

– (…) Ta sprawa okazała się papierkiem lakmusowym. Nikt nie stanął na wysokości zadania z tych „prawicowych” i „niezależnych”. Nikt. (…)… lecz beze Mnie, bez Mego Imienia na ustach nawet gdyby dziesięć milionów wyszło na ulice protestować przeciwko kpinom z Boga i człowieka w oszustwie dotyczącym śmierci Adamowicza, to nie przemożecie ich. (…) Jeśli nie będę królem w sercach, to zginiecie. (…)

Pytanie: – Jak będziemy żyć, Panie Jezu, w najbliższym czasie?

– Materialnie gorzej, lecz nie stanie się to nagle. Musi przyjść ucisk, który będzie miał nie tylko taki wymiar. Lecz zachowajcie spokój, pogodę ducha, pamiętajcie, że nad wszystkim czuwa Ojciec i nikomu nie spadnie włos z głowy bez Jego zgody. Zdajcie się na wolę Ojca i miłujcie ją i nie lękajcie się.  (30.I.2019)

(przedruk za: http://www.objawienia.fora.pl/objawienia,9/cyprian-polak-ulotka,3431.html )i za blogiem Cypriana Polaka http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/

                                                                                    *

Cyprian Polak zapisuje swe przekazy od 2015 roku. W orędziach szczególnie akcentowana jest prawda o Tragedii Smoleńskiej, prawda o budowie Wszechświata, prawda o manipulowaniu historią Polski i o pomijanych przez oficjalną historiografię starożytnych korzeniach Narodu Polskiego (prawda o dumnym i starożytnym narodzie Lechitów, nie ustępującym cywilizacyjnie a niejednokrotnie przewyższającym inne europejskie nacje – przypomnijmy choćby zatajane znaleziska archeologiczne na terenie państwa polskiego, m.in. huty szkła sprzed 2 tys. lat! – kompromituje tzw. pedagogikę wstydu, narzucaną Polakom dla ich zniewolenia duchowego  przez środowiska postkomunistyczne i żydowskie).  Często przywoływane są też nauki, których Pan Jezus udzielał poprzez m.in. Marię Valtortę, Annę Dąmbską, Adama Człowieka. Przypomina się o Orędziu z Garabandal i o znakach powrotu Jezusa, które winniśmy rozpoznawać, utrzymując swe sumienia w stanie Łaski Uświęcającej, gdyż jedynie Ona umożliwia człowiekowi dostrzeganie Prawdy i prawidłową ocenę zdarzeń w kategoriach dobra i zła.

15 kwietnia 2019

                                                          Pokutujący Łotr

 

 

O autorze: pokutujący łotr