Trywialne rozwiązanie kwestii konfliktu o relokację imigrantów

1. Zaskarżenie Niemiec i Francji do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu o łamanie Konwencji Genewskiej poprzez dążenie do przymusowych przesiedleń uchodźców

2. Przeprowadzenie wśród uchodźców przetrzymywanych w niemieckich i francuskich (ew. innych) obozach koncentracyjnych zapisów, aby stwierdzić, czy są jacyś chętni do przesiedlenia do Polski.
Należy dać dwa warianty do wyboru:

A. W razie przesiedlenia – prawo do dwutygodniowego pobytu na terenie Polski w obozie internowania na koszt uchodźcy, następnie odstawienie do granicy z innym, wybranym przez uchodźcę krajem UE

B. Prawo do nieograniczonego pobytu na terenie Polski z rygorem zakwaterowania na terenie ufundowanego przez UE (projekt “Inteligenty Rozwój”) zakładu pracy chronionej – instytucji non-profit, przeznaczającej cały zysk na utrzymanie produkcji i zapewnienie bytu pracownikom.
Ochronie – przez zarząd i wykwalifikowaną kadrę kierowniczą oraz strażników powinny podlegać następujące aspekty pracy:
a) – pobyt pracowników przez cały czas na terenie Zakładu lub przylegających do niego osiedli mieszkalnych
b) – fakt wykonywania określonej pracy przez 8h dziennie
c) – utrzymanie takiego asortymentu i jakości produktów, aby był na nie popyt i by zyski z ich sprzedaży były wystarczające dla zapewnienia minimalnego, akceptowalnego społecznie poziomu życia pracowników (w tym opieki zdrowotnej i rozrywek)
d) – spełnienie wszelkich norm zdrowotnych, humanitarnych itd.

W ten sposób KE nie będzie mogła czepiać się rządu RP o niewywiązywanie się ze zobowiązań unijnych, Polska –  w najlepszym wypadku zyska tanią siłę roboczą, w najgorszym – nikt nie zgłosi chęci do przyjechania i nic się nie zmieni.

O autorze: Marek Sas-Kulczycki

Poprzednio - Asadow i "niepoczytalny?" (ze znakiem zapytania - niech Czytelnik osądzi sam).