Problem polskiego węgla?

Prezentacja 5 polskich firm wydobywczych.

 

Nie ma co lać wody. Przejdźmy do cyferek.

 

Zestawienie przychodów ze sprzedaży do kilku kosztów (kwoty w milionach PLN):

KW

KHW

BOGDANKA

JSW

KGHM

Przychody ze sprzedaży

2012

11 020,10

3 971,30

1 835,80

8 821,00

20 737,00

Koszty wytworzenia

8 283,85

3 365,41

1 330,61

6 385,80

12 786,00

Zysk/strata na sprzedaży

2 736,25

605,89

505,19

2 435,20

7 951,00

Koszty ogólnego zarządu

2 099,11

374,77

97,70

662,50

703,00

Koszty sprzedaży

350,96

85,07

43,96

361,90

113,00

Przychody ze sprzedaży

2011

12 150,14

4 219,57

1 301,35

9 376,80

20 097,00

Koszty wytworzenia

9 099,95

3 516,58

916,70

5 967,10

9 853,00

Zysk/strata na sprzedaży

3 050,20

702,99

384,65

3 409,70

10 244,00

Koszty ogólnego zarządu

1 713,05

341,73

80,01

508,90

696,00

Koszty sprzedaży

432,86

92,56

39,01

272,20

111,00

 

Koszty ogólnego zarządu do przychodów i zysku ze sprzedaży:

KW

KHW

BOGDANKA

JSW

KGHM

Koszty ogólnego zarządu do przychodów

2012

19,05%

9,44%

5,32%

7,51%

3,39%

Koszty ogólnego zarządu do zysku na sprzedaży

76,71%

61,85%

19,34%

27,21%

8,84%

Koszty ogólnego zarządu do przychodów

2011

14,10%

8,10%

6,15%

5,43%

3,46%

Koszty ogólnego zarządu do zysku na sprzedaży

56,16%

48,61%

20,80%

14,93%

6,79%

 

No ale co to są te koszty ogólnego zarządu? W dużym skrócie (poza kilkoma wyjątkami) administracja, zarząd, administracja, papier, telefony i takie tam inne.

 

Pozdrawiam pracujących w KW i KHW na dole, jak się okazuje robiących głównie na …

 

 

[ zdjęcie wprowadzające: http://www.nettg.pl/news/102286/wegiel-spadla-sprzedaz-wzroslo-wydobycie ]

O autorze: bip1