Metoda. W trzech aktach i końcem radosnym.

Pitolenie niewłaściwe:

 

 – A bo to, a bo tamto.

 

Odpowiedź właściwa:

 

– Nie. To nie jest polskie. To nie jest Polska.

W Polsce, która już wraca, tego zła nie będzie. 

 

Postawa właściwa:

 

Zrealizować treść odpowiedzi właściwej.

 

K O N I E C

radosny jak w tytule

O autorze: karoljozef