Całun

całun

Wczoraj stacje telewizyjne miały pokazać Całun Turyński. To jedna z ostatnich decyzji Benedykta XVI . Poprzednia prezentacja miała miejsce w 1973 roku. Bardzo żałuję ale nie udało mi się trafić na  żadną z tych audycji.
 
Wszystkie ślady pozostawione na Całunie zgodne są z biblijnym opisem męki, śmierci i pogrzebu Pana Jezusa.

W badania tego małego kawałka płótna zaangażowało się wiele autorytetów naukowych z całego świata.

W 1988 roku naukowcy z USA  i Wielkiej Brytanii ustalili datę powstania całunu na lata : 1260- 1390. Zacierali ręce zwolennicy tezy, że Całun jest fałszerstwem. Tymczasem w 2009 roku  profesor Guilio Fanati wykazał, że te wyniki są całkowicie błędne. Metodą datowania izotopem  węgla (C14 ) ustalono wiek o wiele starszych łat na Całunie, a nie płótna Całunu.

Potem stwierdzono, że ewentualny fałszerz Całunu musiałby operować techniką laserową. Zwolennicy teorii o średniowiecznym fałszerstwie tej relikwii powoływali się również na błąd ortograficzny  w napisie umieszczonym na monecie, znalezionej na lewym oku postaci z Całunu. ( lepton Piłata bity tylko  w 29 roku n.e. i to przez pół roku)

Podczas prac archeologicznych w XX wieku znaleziono jednak  w Jerozolimie dwie identyczne monety, z ortograficznym błędem popełnionym przez grawera z czasów Tyberiusza. Błąd grawera stał się więc jednym z dowodów autentyczności Całunu. Znaleziono również pyłki kwiatów rosnących w Izraelu, oraz typowy i unikalny osad wapienny z grobowców z pierwszych wieków naszej ery.

Są setki innych argumentów za autentycznością Całunu. Wielu naukowców, którzy byli ateistami, w wyniku badania Całunu nawróciło się na chrześcijaństwo. Miedzy innymi Barrie Schwarz , fotograf żydowskiego pochodzenia, który przystąpił w 1978 roku jako sceptyk do projektu STURP ( Shroud of Turin Research Project )  , a w wyniku własnych badań uwierzył i się nawrócił.

Widziałam wywiad z nim, w którym powiedział, że w konwersji wspierała go jego „żydowska mama”, a to dla Żyda jest niezwykle ważne.  
Profesor Bruno Fabbiani z Politechniki w Turynie,który bada sprawę Całunu od 1998 roku oświadczył, że  “Całun Turyński oraz  obraz utrwalony w źrenicy Matki Boskiej z Guadalupe.  to  dwa wizerunki, o których można z całą pewnością powiedzieć, że nie są dziełem ludzkim.

O autorze: izabela brodacka falzmann