Słowo Boże 23 marca 2013 sobota

(Ez 37,21-28)
Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i
zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym
ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już
nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już
nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami.
Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą
moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i
wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje
przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze
mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i
synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I
zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i
rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie
pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie
poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród
nich na zawsze.

(Jr 31,10-13)
REFREN: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Słuchajcie, narody, słowa Pana,
głoście na dalekich wyspach i mówcie:
„Ten, co rozproszył, zgromadzi Izraela
i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą”.

Pan bowiem uwolni Jakuba,
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu
i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

(Ez 18,31)
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha.

(J 11,45-57)
Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło
w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.
Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy
wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to
wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz
naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem,
rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest
dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak
nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział
proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić.
Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do
krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi
uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej
okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w
świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na
święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie
wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać.

Komentarz

„Lepiej jest, żeby jeden zginął za lud.” Tak kończy się Wielki Post. W tym czasie
wcale nie najważniejsze były nasze sukcesy duchowe, subtelne nawrócenia czy
efektowne pokuty. Prawdziwym owocem tych czterdziestu dni jest pokorna wiara.
Świadomość tego, jak bardzo każdy z nas jest zanurzony w śmierci, zapętlony w
nicości grzechu. I jednocześnie pewność, że właśnie w śmierci i nicości nie jesteśmy
opuszczeni przez Boga. On naprawdę umiera, tam gdzie my umieramy. I naprawdę
zmartwychwstaje, tam gdzie nie potrafimy powstać.

Wojciech Czwichocki OP, "Oremus" Wielki Post 2007, s. 156

www.mateusz.pl

O autorze: Judyta