“‘Masz rywalkę Polskę.’ Korespondencja więzienna Władysława Gałki (1949–1956)”

Masz rywalke Polske

Promocja książki “‘Masz rywalkę Polskę.’ Korespondencja więzienna Władysława Gałki (1949–1956)”

Zapraszamy na prezentację książki

W spotkaniu wezmą udział autorzy opracowania.

Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25
25 lutego 2013, godz. 17:00

Warszawa, 25 lutego 2013

 „Masz rywalkę Polskę”. Korespondencja więzienna Władysława Gałki (1949–1956), red. Maria Kamykowska i Jan Żaryn przy współpracy Leszka Rysaka, Warszawa 2012

Bohaterem albumu jest Władysław Gałka (1914–1981), działacz Stronnictwa Narodowego związany z ziemią krakowską. Jego życiorys wpisuje się w cały zestaw biografii pokolenia, które śladem założycieli ruchu w ciągu kolejnych dekad XX w. podejmowało walkę o niepodległość Polski, następnie oddawało za nią życie bądź zdrowie, szczególnie w latach 1939–1956.

Działacze obozu narodowego i ich najbliżsi byli z niezwykłą determinacją ścigani, represjonowani i mordowani, tak przez okupanta niemieckiego, jak i sowieckiego, a później – często aż do śmierci bądź do 1989 r. – prześladowani przez rodzimych komunistów. (ze wstępu Jana Żaryna) 

SPIS TREŚCI

Jan Żaryn, Władysław Gałka – obrońca tożsamości narodu 
Wojciech Frazik, Władysław Gałka (1914–1981) 
Maria Kamykowska, Tak pamiętam, tak widzę 
Kalendarium życia Władysława Gałki
Korespondencja więzienna Władysława Gałki (1949–1956)
Nota edytorska
Mokotów (13 XI 1949 – 27 VIII 1950)
Rawicz (30 X 1950 – 12 IX 1953)
Wronki (15 XII 1953 – 22 VII 1956)
Strzelce Opolskie (2 VIII – 4 XI 1956)
Aneks 
Indeks osób


Publikacje wydane przez Instytut Pamięci Narodowej można kupić:

Informacje na temat zakupu publikacji IPN wydanych w Oddziałach IPN
można uzyskać w tych Oddziałch.

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...