DRODZY LEGIONIŚCI I DROGIE LEGIONISTKI…

legion

Zaczynamy wielką Misję pod dowodztwem Wodza Asadowa. Bogu niech będą dzięki.

Ale moi drodzy, walkę zaczyna się od modlitwy. Jakże by to wyglądało, by Legioniści wychodzili do walki bez tarczy i miecza…czyli bez broni. Przecież św. Ekspedyt mógłby być niezadowolony, że nie zaczynamy Misji na chwałę Pana bez modlitwy …no i że nie wspomę też o naszym Najświętszym Tatusiu, który jest w Niebie…Jemu chwała na wieki…

Więc uklęknijmy jako Armia Pana i oddajmy się w opiekę Najukochańszemu Tatusiowi, który jest w Niebie …

Chcę wzbudzić taką intencję :

„O wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże dla portalu Legion św. Ekspedyta , aby przyczynił się do większej chwały Bożej i aby działał dla dobra Ojczyzny…”

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

Święć się imię twoje,

Przyjdź Królestwo twoje,

Bądź wola twoja,

jak w niebie,

tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

I odpuść nam nasze winy,

jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego;

Albowiem twoje jest Królestwo i moc,

i chwała na wieki wieków.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Kyrie elejson,

Chryste elejson,

Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, niezłomny bohaterze wiary, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, wierny aż do zgonu, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, który straciłeś wszystko dla pozyskania Jezusa, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, który chłostany byłeś rózgami, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, który zginąłeś chwalebnie od miecza, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, który otrzymałeś koronę sprawiedliwości obiecaną tym, którzy Boga kochają, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, patronie młodzieży, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, patronie uczących się, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, wzorze żołnierzy, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, patronie podróżnych, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, rzeczniku grzeszników, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, opiekunie chorych, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, pocieszycielu strapionych, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, pomocniku w naglących sprawach, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, który nauczasz, byśmy sprawy zbawienia do jutra nie odkładali, módl się za nami,

Święty Ekspedycie, opiekunie w godzinę śmierci, módl się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, św. Ekspedycie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadziei w Tobie pokładających, proszę Cię przez zasługi i przyczynę Świętego Ekspedyta, Męczennika Twego, nie gardź naszymi prośbami, ale racz je łaskawie wysłuchać ku chwale Twojej i pożytkowi dusz naszych. Amen

PS. Jeszcze mam takie formalne wnioski…jeśli trzeba by było rozreklamować Legion na Podhalu…jestem gotów, zrobię co w mojej mocy.

Mogę udostępnić tylną szybę mojego auta do reklamowania Legionu.

Jeśli ktoś zrobiłby naklejki na szybę, chętnie je rozprowadzę.

Fajne byłyby koszulki z logo i adresem „Legion św. Ekspedyta”…jeśli by takie były …kupuję 5 szt

Wiem że Asadow ma kupę roboty, więc na razię nie zawracam głowy, ale trzeba to Dzieło rozgłaszać na dachach….pozdrawiam wszystkich Legionistów …Robert (trybeus)

O autorze: trybeus

Kogut polski, niekoszerny, heteroseksualny, rasa górska ...