putinowska V kolumna z centrum w Królewcu Archiwum