Łobaczewski “Ponerologia Polityczna. Nauka o naturze zła w adaptacji do zagadnień politycznych” Archiwum